La lluita contra el canvi climàtic s'ha convertit en una de les prioritats de la Unió Europea (UE). L'eliminació de les calderes de combustibles fòssils a les llars abans de 2029 és un dels objectius de les autoritats comunitàries. La fundació Ecodes aposta per les bombes de calor, una tecnologia que agafa l'energia disponible a l'entorn natural –l'aire, l'aigua o la terra– i la transporta a l'interior de recintes escalfant-los o refredant-los. 

Ecodes, una organització independent sense ànim de lucre que treballa pel desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi ambient, vol que la UE doni el suport definitiu a les bombes de calor i avanci en l'eliminació de les calderes de combustibles fòssils el 2025 per assegurar els objectius climàtics. 

L'eficiència d'una caldera es determina per la quantitat de combustible que és capaç de convertir en energia utilitzable davant de la quantitat de combustible que es malgasta durant el procés. Les calderes de gas tenen un nivell d'eficiència del 88-94%, mentre que les altres alternatives, com les bombes de calor, són molt més eficients, amb un rendiment d'entre el 130 i el 179%

Segons Ecodes, elevar el llindar d'eficiència energètica de les calderes de combustibles fòssils al 115% expulsarà del mercat els productes menys sostenibles i fomentarà l'ús d'altres tecnologies més eficients, sense obligar les llars a substituir la seva caldera immediatament. 

La UE vol eliminar les calderes de combustibles fòssils abans de 2029 EUROPA PRESS

Reduir la factura energètica 

La generalització de les bombes de calor contribuiria, segons Ecodes, a fomentar la independència energètica d'Europa, afavorir el creixement econòmic i reduir la factura energètica de les famílies. 

L'Agència Internacional de l'Energia considera, en el seu informe sobre Eficiència Energètica del 2016, la bomba de calor com la Millor Tecnologia Disponible (MTD) per la calefacció d'espais. Les calderes de combustibles fòssils, per contra, són una de les principals causes de l'escalfament global. 

Les dades són contundents: una bomba de calor pot proporcionar 4 kW d'energia de calefacció i consumeix només 1 kW d'electricitat. Per tant, les fonts d'energia naturals proporcionen 3 kW a cost zero. La bomba de calor consumeix fins a un 78% menys que un radiador elèctric convencional. 

Un altre aspecte destacable de les bombes de calor és la seva versatilitat, ja que poden utilitzar-se tant per la calefacció com per l'aire condicionat. A més, existeixen diferents tipus de bombes de calor adaptades a les necessitats específiques de cada llar, com les d'aire-aire, aire-aigua, geotèrmiques, etcètera. 

Diagrama d'una bomba de calor. NEUROTRONIX

No obstant això, les bombes de calor no són la solució perfecta per totes les llars, ja que la seva eficàcia es pot veure limitada en uns certs climes o situacions específiques. Per això, és important avaluar les necessitats i característiques de cada llar abans de prendre una decisió sobre la instal·lació d'una bomba de calor. 

Ecodes s'ha posat en contacte amb el Ministeri d'Indústria, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i amb la Representació Permanent d'Espanya davant la UE per demanar-los una reunió informativa on explicar-los la seva postura, en considerar que Espanya pot jugar "un paper essencial" perquè la Directiva s'aprovi "amb objectius ambiciosos durant la Presidència del Consell de la Unió Europea durant el segon semestre de 2023". 

Impuls a l'economia espanyola 

Una transició accelerada a les bombes de calor, segons els càlculs d'Ecodes, serviria per a impulsar l'economia espanyola: suposaria un increment d'un 2,3% del PIB anual el 2030, en comparació amb un escenari sense canvis. A més, es crearien més de 250.000 ocupacions addicionals en aquesta dècada, principalment en el sector serveis (160.000). 

La transició a habitatges més eficients i la instal·lació de bombes de calor també milloraria la seguretat energètica d'Espanya, apunta la fundació. "La demanda d'hidrocarburs en els edificis es reduiria en un 35% pel 2030, comparat amb 2022. D'aquesta manera, Espanya reduiria la seva despesa en importació d'energia en 2.000 milions entre el 2022 i el 2030, amb 1.000 milions d'euros d'estalvi en importacions de gas", afegeix. 

Els consumidors també es beneficiarien de la transició a edificis més eficients i a bombes de calor, incloent-hi una reducció de més d'un 14% de la factura de la calefacció i pràcticament un 3% d'augment de la renda neta el 2030, en comparació amb un escenari sense canvis, assenyala Ecodes. 

"Les bombes de calor suposaran una opció amb un cost competitiu pels consumidors, ja que són un 50% més barates que les calderes de gas, si es té en compte el seu cicle de vida útil", ressalta. 

Els beneficis de les bombes de calor. ECODES

 "Els beneficis són considerables i el cost d'inacció és gran, especialment per un país que vol liderar a Europa i que ostentarà la Presidència Europea en un moment crític en matèria energètica. També, la tecnologia, els recursos i el creixement econòmic estan llestos per enlairar-se. Només fa falta voluntat política", conclou Ecodes.

Independència energètica 

En definitiva, segons la fundació, el treball conjunt de la UE per posar fi a la venda de noves calderes de gas seria transformador. Mitjançant la transició a les energies renovables per escalfar les llars europees, s'aconseguiria: 

  • Crear ocupació pel futur. 
  • Reduir les factures domèstiques de les famílies. 
  • Protegir les famílies dels efectes nocius per la salut. 
  • Conformar el mercat més gran del món de sistemes de calefacció amb baixes emissions de carboni. 
  • Ajudar les empreses de la UE a desenvolupar solucions innovadores, escalables i assequibles. 
  • Garantir la independència energètica d'Europa. 
  • Establir normes que seguiran la resta del món. 
  • Construir un futur més sostenible. 
  • Ajudar a aconseguir de manera realista la neutralitat climàtica. 

Informe de referència: 

https://drive.google.com/file/d/14i99IvBSRiVG9qSwRBS6tx58MKOYBTUl/view

.......

Contacte de la secció de Medi Ambient: crisisclimatica@prensaiberica.es