13 de novembre de 2008
13.11.2008
Sindicatura de Comptes de Catalunya

Interior va pagar 8 milions d'euros en hores extres als mossos el 2006

13.11.2008 | 19:29

El Departament d'Interior de la Generalitat va pagar el 2006 un total de 8.004.379 euros per les 463.371 hores extraordinàries efectuades pels mossos d'esquadra, segons un informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que insta a millorar el control i la gestió d'aquesta despesa.

L'informe de fiscalització 18/2008 de la Sindicatura, centrat en l'àmbit de la Seguretat Ciutadana de l'exercici 2006, observa un increment durant aquest any del 209% d'hores extraordinàries respecte a l'any anterior, cosa que va elevar la despesa per aquesta partida dels 2,5 milions d'euros de 2005 als 8 milions de 2006.

La Direcció General de Seguretat Ciutadana (DGSC) va justificar aquest increment de la despesa el 2006 per "el dèficit estructural en el desplegament del Cos de Mossos i per la falta de previsió respecte de les disfuncions degudes a l'impacte de les successives millores legislatives de conciliació entre la vida familiar i laboral, ja que el Cos no es pot cobrir amb personal interí".

Malgrat aquestes al·legacions, la Sindicatura ha observat "diversos errors en el programa de gestió d'hores extraordinàries utilitzat per la DSGC, com la computació manual d'algunes d'elles, o la falta d'un control automàtic sobre els límits permesos (350 hores l'any per persona).

Per això, la Sindicatura exposa que "faria falta instaurar, d'acord amb els mitjans disponibles, millores en el programa de gestió i control d'hores extraordinàries".

L'informe detalla també que el cost anual pel "rènting" dels vehicles de la DGSC es va elevar a 16.130.403 euros, el derivat del dret de superfície d'algunes de les comissàries va ascendir a 8.786.845 euros, i els lloguers a 543.335 euros.

En aquest apartat l'informe indica que "s'han evidenciat despeses durant el període d'execució del 'rènting', per un import de 8.503 euros, que no són imputables, segons l'empresa subministradora, al desgast normal per ús".

La Sindicatura recomana per això que, en els contractes de "rènting" de vehicles policials "caldria concretar que l'ús normal d'un vehicle per a un cos policial és diferent del d'un vehicle per a un ús particular", per la qual cosa "caldria estudiar si és necessari modificar la quota o contractar una assegurança addicional".

L'informe indica també, respecte als nivells d'eficiència del Cos, que els objectius operatius del programa de seguretat ciutadana "haurien de ser més específics, quantificables, assolibles, orientats als resultats i referenciats en el temps".

La Sindicatura considera, malgrat aquestes observacions, que, en general, el programa de seguretat ciutadana "recull raonablement totes les despeses que li són imputables" i que el Departament d'Interior "ha realitzat l'execució del pressupost del programa d'acord amb el principi de legalitat".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema