04 de gener de 2009
04.01.2009
Nota de premsa

El DPTOP destina 4,5 MEUR a ajuts per a renovar i adaptar autobusos interurbans

04.01.2009 | 12:35

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP), Joaquim Nadal, ha resolt atorgar un total de 4,5 MEUR a ajuts a concessionàries de serveis regulars de transport de viatgers per carretera per adquirir vehicles nous i adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Cada nou vehicle que s'incorpori en una flota mitjançant aquests ajuts en substituirà un altre que tingui una antiguitat de vuit anys o més i incorporarà equipaments d'informació i millores en la seguretat i el confort. Els nous vehicles que s'incorporin mitjançant aquests ajuts hauran de ser nous i accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

La Generalitat té entre les seves línies d'actuació fomentar una mobilitat sostenible i millorar el transport públic de viatgers per carretera, segons ha dit en una nota de premsa. En el marc de les mesures que aplica amb aquests objectius, el DPTOP ha adjudicat 4,5 MEUR a ajuts per tal d'impulsar, en col·laboració amb les operadores, la reducció de l'edat mitjana de les flotes d'autobusos, amb la incorporació progressiva de nous vehicles, accessibles a persones amb mobilitat reduïda i dotats de moderns mitjans tècnics i de seguretat.

En aquesta convocatòria els ajuts s'han adjudicat a 82 concessionàries de serveis regulars de transport de viatgers de tot el territori català.

Els ajuts es destinen a finançar fins a un terç del cost del vehicle i s'hi poden incloure els equipaments d'informació i els elements que contribueixin a millorar-ne la seguretat, el confort i el manteniment. No seran objecte dels ajuts els sistemes de validació i venda i els equipaments d'ajut a l'explotació. L'obtenció d'un d'aquests ajuts implica que el titular ha de donar de baixa un altre que tingui una antiguitat de vui anys o més i que hagi prestat serveis regulars per aquest mateix titular.

Els vehicles s'identifiquen externament mitjançant la imatge de Transports Públics de Catalunya, destinada a promoure i facilitar la identificació de la xarxa de serveis regulars.

Autobusos més accessibles

Els nous vehicles que s'incorporin mitjançant aquests ajuts hauran de ser nous i de capacitat superior a nou places. També estaran degudament homologats i seran accessibles per a persones amb la mobilitat reduïda, mitjançant rampa o plataforma elevadora.

Els autobusos disposaran de sistemes tècnics moderns i de seguretat i confort com frens ABS i fre automàtic en cas de portes o rampa obertes, equip de calefacció i refrigeració i indicador lluminós en el frontal d'origen i destinació del servei. Igualment, els autobusos compliran la directiva respecte del soroll.

507 vehicles nous

Les ajudes que s'han atorgat en el marc d'aquest programa per a la renovació i accessibilitat dels autobusos interurbans en anys anteriors han permès la incorporació a les flotes, entre 2000 i 2007, de prop de 507 vehicles nous.

Altres actuacions que el DPTOP desenvolupa per a millorar la xarxa de transport públic són la renovació d'instal·lacions i equipaments, la racionalització de l'oferta de serveis, la dotació econòmica a serveis d'interès social que es presten en condicions de baixa rendibilitat, la formalització de contractes programa amb les operadores, l'impuls de la integració tarifària i la millora de la informació i l'atenció als usuaris.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook