04 de març de 2011
04.03.2011
Enquesta Democràfica

Catalunya, en el grup de països amb menor fecunditat d'Europa

El 23% de les dones en edat fèrtil no té fills, un percentatge molt pròxim al d'Alemanya, Àustria o Suïssa

03.03.2011 | 15:56

Catalunya se situa al nivell del grup de països europeus amb una fecunditat més baixa, ja que el 23% de les dones en edat fèrtil no té fills, un percentatge molt pròxim al d'Alemanya, Àustria o Suïssa, on una de cada quatre dones (el 25% de la població) no té descendència.

Així ho constaten les dades de l'Enquesta Demogràfica de Catalunya de l'any 2007, que han presentat avui en roda de premsa la directora i el sotsdirector de l'Institut d'Estadística de Catalunya a Barcelona, Anna Ventura i Enric Ripoll, respectivament, juntament amb l'investigador del Centre d'Estudis Demogràfics de la UAB Daniel Devolder.

Aquest expert ha fet una anàlisi de la fecunditat a partir de la citada enquesta, per observar l'evolució dels comportaments a l'hora de tenir fills, amb especial atenció al retard en l'edat de la primera maternitat, que a Catalunya se situa en els 30,5 anys.

La proporció de dones que viuen a Catalunya i que no tenen fills, un factor que es denomina infecunditat per part dels estudiosos, sobrepassava ja el 20% en la segona meitat dels anys 1990 i des d'aleshores aquesta tendència s'ha incrementat i estabilitzat en el 23%, indiquen les dades de l'enquesta.

Daniel Devolder considera que l'edat tan tardana per tenir el primer fill complica molt la vida familiar de les persones i ha dit que el desitjable seria que aquesta baixés, però per a això s'han de donar certes condicions, com estudis superiors compatibles amb la formació d'una família i habitatges assequibles.

L'estudi afegeix que en la fecunditat també té un impacte destacat el fet que un 40% de les primeres unions de parelles són consensuals -sense vincle legal- i després no es transformen en matrimoni.

Si l'any 1975 el 97% de les unions s'iniciava amb el matrimoni, aquest percentatge ha baixat actualment al 50%, cosa que es tradueix en un retard en la primera maternitat.

Un nombre important de parelles se separen durant els primers 15 anys de convivència, de manera que tenint en compte que les parelles solen tardar entre 5 i 10 anys a tenir descendència, l'estudi afirma que, de manera molt aproximada, entre el 5 i el 10% dels matrimonis i entre el 10% i el 20% de les unions consensuals s'interrompen abans de tenir descendència.

Un factor addicional que podria explicar per què les separacions contribueixen al descens de la probabilitat de tenir un primer fill és l'augment del temps que es triga a decidir tenir-lo, ja que s'ha duplicat entre l'any 1975 i avui dia.

Els canvis en les característiques de les unions a Catalunya en les últimes dècades i, concretament, a l'extensió de la cohabitació com a forma habitual de vida d'una parella, així com l'augment de la tendència a la separació, afecten "notablement", segons l'anàlisi de fecunditat, a la propensió a tenir fills.

Pel que fa a les dones immigrants, la idea que tenen molts més fills que les autòctones és correcta fins a cert punt, precisa l'expert de la UAB, que argumenta que l'enquesta indica que l'edat d'arribada d'aquestes persones afecta directament els comportaments de fecunditat.

Les dones arribades abans dels 13 anys i que, per tant, han passat a Catalunya gran part de la seva infància, tenen un calendari de fecunditat similar al de les catalanes, i l'única diferència és el nombre de fills, ja que tenen una mitjana d'1,7 naixements per dona.

Les que arriben durant la primera fase de la seva adolescència, entre els 13 i els 17 anys, inicien la seva vida reproductiva més d'hora i tenen una mitjana de 2,05 fills, i les dones arribades al voltant dels 20 anys veuen afectat directament el seu comportament de fecunditat pel moviment migratori i tenen menys fills abans dels 25 anys per a, una vegada assentades a Catalunya, tenir més descendència i arribar a un nivell alt, de 2,8 fills de mitjana.

Aquesta enquesta es va realitzar l'any 2007 a 27.911 persones a tot Catalunya i es preveu que es repeteixi aquest mateix 2011, de manera que es podran constatar les diferències o similituds de comportament de les dones en edat fèrtil que viuen a Catalunya abans i durant la crisi econòmica.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook