28 de novembre de 2011
28.11.2011
Sanitat

Els metges de família també hauran d'atendre especialitats

L'objectiu és evitar les derivacions i reduir un 15% el temps d'espera per visites mèdiques a especialistes

28.11.2011 | 17:00
Els metges de família també hauran d'atendre especialitats

Els metges de família hauran d'atendre especialitats que fins ara acabaven en una derivació. Aquesta atenció es farà mitjançant guies clíniques pactades pels centres de referència en cada especialitat i a través de consultes telemàtiques (telèfon, e-mail o 'webcam' per exemple) a uns consultors.

Això ha de permetre reduir en un 15% el temps d'espera en visites a especialistes. Aquesta és una de les mesures del Pla de Salut 2011-2014, els eixos principals del qual ha presentat el conseller de Salut, Boi Ruiz. També s'han seleccionat 17 procediments d'alta complexitat dels que s'estudiarà el volum de casos atesos per un mateix d'equip i es decidirà quins són els centres que els oferiran, que no tots.

El pla se centra en tres eixos d'acció: les malalties, els pacients i l'organització dels serveis i pretén donar resposta a les noves necessitats socials com són l'abordatge de malalties més comunes, atendre integralment els pacients crònics i aconseguir la modernització organitzativa.

Una de les principals apostes del document és reforçar l'atenció primària de tal manera que els metges de família puguin oferir més atencions al pacient i evitar així derivacions. D'aquesta manera, els metges de capçalera hauran de resoldre els problemes relacionats amb àrees com l'oftalmologia, l'aparell locomotor, la salut mental, la dermatologia o la otorinolaringologia.

Per fer-ho, Boi Ruiz ha explicat que s'estudiarà la realitat de cada cas i que això no vol dir que s'eliminin els especialistes als Centres d'Atenció Primària (CAP) on hi són però potser si la seva activitat ja que el metge ha de poder resoldre més casos que ara. Per tal que puguin desenvolupar aquesta funció tindran a la seva disposició una guia clínica compartida sobre cada especialitat (que ha de permetre donar resposta a què fer davant d'un cas) i en cas de dubte podran consultar als especialistes a través del telèfon, el correu o altres instruments. "Volem solapar l'atenció especialitzada amb la primària", ha declarat el conseller.

Ruiz ha explicat que això comporta un canvi d'organització de la feina i de com treballar que s'adaptarà segons les peculiaritats de cada centre, però ha alertat que els metges potser s'han d'acostumar a que han de dedicar una part de la seva jornada laboral al correu electrònic, a mirar fotografies per exemple en el cas de la dermatologia i d'altres. Amb tot això, Salut pretén que el 30% de les malalties es tractin als CAP sense necessitat de derivació als especialistes.

Ruiz ha explicat que tot això es farà analitzat la realitat de cada territori per saber quines són les especialitats més prevalents i les particularitats de cada zona i centre. El conseller ha dit que el pla explica què s'ha de fer però que seran els centres els que finalment decidiran el com ho apliquen per assolir el que marca el document.

Aquest reforçament de l'atenció primària anirà acompanyat d'un impuls a altres formes d'atenció per evitar hospitalitzacions quan no toquen o "que s'atenguin les coses als nivells que no toquen", segons ha explicat el director general de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris, Carles Constante. Constante ha explicat que per exemple la freqüentació de les urgències hospitalàries és de 447 casos per cada mil habitants i que part d'aquestes "es podrien resoldre en altres nivells assistencials".

Per això, el pla contempla utilitzar més els hospitals de dia, fer més hospitalitzacions i atencions al domicili, donar més serveis al telèfon de Sanitat Respon i donar més paper a les infermeres.

Anàlisi de 17 procediments d'alta complexitat

Entre els objectius del Departament també hi ha que facin l'atenció d'alta complexitat només els centres que compleixen amb un número determinat de casos i que, per tant, " visitin prou pacients com per guanyar l'experiència necessària per assolir els estàndards de qualitat".

A la pràctica això significarà que entre el 2011 i el 2015 s'analitzarà quin és el número de casos d'aquests procediments que atén cada equip i es reorganitzarà l'oferta de tal manera que només ofereixin aquesta atenció els equips, i centres, que compleixin els estàndards. El conseller ha explicat que això és fa seguint la idea que ha repetit en reiterades ocasions de que "no tots han de fer de tot".

Els procediments afectats estan relacionats amb els transplantaments i la cirurgia de càncer i alguns d'ells són els transplantaments cardíacs o de pàncrees, els politraumatismes 0 la cirurgia pediàtrica. També s'establiran 15 protocols harmonitzats basats en criteris clínics per als tractaments d'alta complexitat.

Reduir la mortalitat i millora l'esperança de vida

L'objectiu general de salut que es marca el pla és augmentar en un 5% la proporció d'esperança de vida viscuda en bona salut fins el 2020. Per aconseguir-ho el pla s'ha marcat baixar la mortalitat i la prevalença d'algunes malalties. Per exemple es reduirà en un 10% la mortalitat per càncer fins el 2020 i un 15% els reingressos per diabetis fins el 2015. D'altra banda marca com a objectiu reduir per sota del 28% la prevalença del tabaquisme d'aquí a quatre anys.

El pla també contempla una atenció especial per als malalts crònics que inclou integrar vuit processos clínics per tal d'evitar desplaçaments i esperes als pacients. Els processos són la insuficiència cardíaca, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, la diabetis mellitus, els trastorns mentals severs i greus, la depressió, les demències, el càncer i l'osteoporosi.

Per fer-ho possible, Constante ha explicat que cal que els pacients coneguin millor la seva malaltia, els riscos i què han de fer en determinades ocasions. També contempla un major ús del telèfon Sanitat Respon i un augment de la promoció de la salut i d'hàbits saludables, tot i que el conseller ha assegurat que no es contemplen mesures coercitives.

Pel que fa a l'eix de l'organització, el pla aposta per establir un nou model de contractació, establir nous canals d'atenció a l'usuari per aconseguir un servei més proper i que prevalgui el criteri clínic a l'administratiu.
El conseller també s'ha referit a l'àmbit farmacèutic, ja que ha assegurat que s'ha de finalitzar amb el pacient "polimedicalitzat". Ha explicat que això moltes vegades és conseqüència de la falta de coordinació entre els diferents metges que el tracten i que la posada en marxa del nou pla ha de solucionar-ho.

Tornar a les llistes d'espera del 2010

El conseller ha assegurat que amb totes aquestes mesures el Departament de Salut pretén tornar al creixement que les llistes d'espera van tenir el 2010, que va ser d'un 10,7%. Ruiz ha explicat que si hi ha menys derivacions a especialistes i menys hospitalitzacions perquè els problemes es resolen a altres nivells assistencials hi haurà més recursos per poder reduir les llistes d'espera.

El 2011 les llistes d'espera, com va reconèixer el conseller fa uns mesos, han crescut un 23%. Ara, amb l'aplicació de les mesures del Pla de Salut la conselleria pretén reduir aquesta creixement i "situar-les en les del 2010".

El pla s'aprovarà a finals de gener

Ruiz ha presentat aquest dilluns les línies bàsiques del Pla de Salut després de que aquest divendres i dissabte se celebressin unes jornades tècniques on van participar 200 professionals del sector sanitari per recollir les seves aportacions. Durant el desembre es presentarà aquest document marc a les diferents regions i s'elaboraran els plans de salut territorials.

Cap a mitjans de gener, Salut preveu que els Consells de Direcció i Participació de les regions sanitàries aprovin aquests plans territorials per tal que cap a finals de gener del 2012 el Consell Executiu aprovi definitivament el Pla de Salut 2011-2015.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook