20 de desembre de 2012
20.12.2012

Nou impostos nous fins al 2014

El document no fixa el volum econòmic de la recaptació addicional, però CiU i ERC la situen en 1.000 milions d'euros

20.12.2012 | 11:36
Nou impostos nous fins al 2014

L'acord d'estabilitat per a la X legislatura catalana subscrit avui per CiU i ERC preveu un total de nou impostos nous o modificats així com exempcions en l'aplicació de l'euro per recepta sanitària, mesures previstes fins al 2014 que es complementaran amb les d'ajust pressupostari.

En el capítol titulat "Per una política econòmica i pressupostària per a la transició nacional", l'últim a tancar-se per les objeccions d'Unió, CiU i ERC denuncien l'incompliment per part de l'Estat dels seus compromisos fiscals amb Catalunya, i defensa incrementar els ingressos de la Generalitat amb noves figures impositives que estaran vigents durant el període denominat de "transició" fins a la consulta prevista el 2014.

Fins a l'últim minut, els dirigents d'Unió han forçat delimitar temporalment la vigència dels impostos nous o modificats, segons fonts democratacristianes, a l'hora que no es concreta la quantia de cadascun d'ells, si bé la suma total de recaptació ha de ser de mil milions anuals.

Entre els nous impostos, figuren la recuperació del de successions per a les rendes més altes, la reforma del de patrimoni, transmissions patrimonials i grans superfícies comercials, i l'establiment de gravàmens sobre dipòsits bancaris, emissió de gasos contaminants, l'"eurovinyeta" per a camions, les begudes de refresc amb excés de sucre, així com sobre els pisos buits.

CiU i ERC preveuen la creació d'"un grup de treball pressupostari" que tindrà com a objectiu preveure canvis en la fiscalitat i en els ajustos, així com qualsevol qüestió relacionada amb la privatització d'empreses públiques de la Generalitat. En el text pactat no es quantifica el volum econòmic que representen els nous impostos, si bé les dues formacions ho estimen en uns mil milions d'euros, i respecte al restabliment del de successions, apunten que "s'haurà d'incrementar la progressivitat i el potencial recaptatori".

Els impostos de patrimoni i transmissions patrimonials s'adapten a fi d'incrementar el mínim exempt, però a la vegada es fixa un "recàrrec per als grans patrimonis", i es busca "l'efecte de compensació de l'IVA".

Pel que fa a les "vies d'imposició ambiental", es contemplen impostos sobre emissió de gasos contaminants, així com "la producció de residus nuclears".

L'"eurovinyeta" serà un gravamen que hauran de pagar "els vehicles pesants de mercaderies que travessin Catalunya per les vies de gran capacitat de titularitat catalana", mentre que en matèria d'habitatge es preveuen "mesures impositives" per "incentivar l'entrada al mercat de lloguer dels pisos desocupats propietat de societats mercantils".

En l'apartat destinat a reduir l'impacte de gravàmens actuals sobre els sectors amb menys recursos, s'estipula que en l'exercici de 2013 l'euro per recepta tindrà més exempcions proporcionals a "la renda de l'usuari" de manera que s'aconsegueixi "més progressivitat", i hi haurà "nous límits".

Hi ha també, un compromís per "avaluar" la possibilitat d'ampliar "les exempcions subjectives a la taxa per la prestació de serveis personals i materials en l'àmbit de l'Administració de justícia per garantir la tutela judicial efectiva".

Figura també un altre compromís innovador, que consisteix a "avaluar" la possibilitat que l'increment de taxes universitàries s'apliqui amb "més progressivitat" en relació amb les renda econòmica dels alumnes i les seves famílies.

En el capítol de "despeses", no es precisa la magnitud de l'ajust pressupostari de 2013 i anys posteriors, però l'acord sí que posa l'accent en la necessitat que les retallades no incideixin "en els col·lectius socials més vulnerables" i que tampoc no suposin un fre "a la generació d'activitat econòmica i ocupació".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook