12 de juliol de 2013
12.07.2013

CDC va obtenir 1,8 milions a través de les seves fundacions

El Tribunal de Comptes creu que el partit podria haver rebut aquests diners per treballs no realitzats

12.07.2013 | 00:00

1,18 milions d'euros. Aquesta és la quantitat que va rebre CDC a través de les seves dues fundacions l'any 2008 per treballs que no es van arribar a realitzar. Així ho assegura el Tribunal de Comptes en un informe sobre el finançament dels partits polítics corresponent a aquest any i que recull el diari El Mundo.
Segons aquest rotatiu, l'òrgan fiscalitzador de l'Estat presenta aquests treballs o serveis de CDC a les seves fundacions com una cosa "fictícia", ja que no considera acreditat que s'hagin tirat endavant després d'analitzar la documentació. Tot i que CDC va presentar al·legacions davant aquest òrgan, el Tribunal de Comptes considera que "de la documentació justificativa aportada no és possible verificar la raonabilitat ni la realitat" dels serveis.

Nous mecanismes
El Tribunal de Comptes considera necessari que s'avaluï la conveniència de sotmetre als mecanismes de fiscalització dels comptes anuals de les fundacions i associacions vinculades als partits polítics, i no només les donacions percebudes per aquestes. Aquesta proposta s'inclou en les recomanacions que realitza el tribunal en l'informe sobre els estats comptables dels partits polítics el 2008, aprovat pel ple el passat 27 de juny, en el qual s'inclou un apartat sobre la fiscalització i control de les donacions rebudes per les fundacions. "Tenint en compte que les competències fiscalitzadores es limiten a les donacions percebudes, en excloure la resta de l'activitat de la fundació, aquesta circumstància podria menyscabar l'eficàcia del control sobre l'activitat ordinària i electoral de les formacions polítiques en relació amb les fundacions" , assenyala l'informe. El Tribunal de Comptes planteja també que s'estudiï la conveniència d'ampliar a les fundacions i associacions la limitació establerta per als partits polítics amb les donacions percebudes per les empreses privades que prestin serveis a les administracions o organismes públics. Així mateix, indica que el fet que la Llei de Finançament de Partits no necessiti els requisits per establir la vinculació orgànica amb els partits polítics produeix "dificultats" a l'hora d'identificar les fundacions sotmeses a fiscalització. Per això, creu que per eliminar "incerteses" seria convenient també estudiar la seva integració en el registre de partits polítics, al marge de les normes pròpies que els siguin aplicables. Segons aquest informe, durant l'any 2008 les donacions a fundacions i associacions vinculades orgànicament a partits polítics amb representació parlamentària van suposar un total de 9.123.283 euros, la major part procedents de donatius directes de persones físiques o jurídiques.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema