El següent és el contingut íntegre de la carta, a la qual ha tingut accés EFE, enviada avui pel president del Govern, Mariano Rajoy, al president de la Generalitat, Artur Mas:

"En resposta a la seva carta en la qual em planteja la necessitat d'abordar un procés de negociació per a la celebració d'una consulta a Catalunya, i sense perjudici de l'exhaustiu anàlisi que exigeix l'informe jurídic i polític que m'ha enviat amb posterioritat, passo a manifestar-li el meu criteri respecte a les qüestions que planteja.

Sempre he estat -i crec haver-ho demostrat- una persona compromesa plenament amb el diàleg com a forma de resoldre les diferències polítiques o de qualsevol altra índole.

Aquest compromís amb el diàleg adquireix el seu verdader sentit des de l'exigible lleialtat institucional i des del respecte al marc jurídic que a tots ens protegeix i que a tots ens vincula, en especial als que exercim responsabilitats de govern. Per la meva part, el diàleg no té data de caducitat quan es tracta d'atendre a l'interès general dels espanyols i, per això, de tots els catalans.

En aquest sentit, considero que el millor servei a la legitimitat democràtica que vostè invoca és precisament respectar aquest marc jurídic en el qual els governs troben el seu fonament i legitimitat i els ciutadans troben la garantia per a la convivència i la concòrdia.

Estic convençut de l'extraordinària rellevància que Catalunya té per al conjunt d'Espanya i de la riquesa, pluralitat i singularitat de la societat catalana. Penso també que els vincles que ens mantenen units no poden delligar-se sense enormes costos afectius, econòmics, polítics i socials. I per descomptat, vull també transmetre-li la ferma convicció del meu Govern del fet que hem de treballar en l'enfortiment d'aquests llaços i fugir dels enfrontaments. Hem de fer-ho des de la lleialtat recíproca i el foment de la coresponsabilitat en les dues direccions.

Estic convençut que junts guanyem tots i separats tots perdem, l'invito a que exercim responsablement la nostra funció com a governants democràtics amb lleialtat cap als ciutadans i les institucions que representem en aquests moments de dificultat econòmica i social que pateix la nostra societat.

Des del profund afecte que sento per la societat catalana en el seu conjunt i el respecte institucional a la Generalitat de Catalunya que vostè representa avui, quedo a la seva disposició per treballar conjuntament i oferir així la millor resposta a les necessitats reals de tots els ciutadans.