15 de juny de 2015
15.06.2015
Proves de competències bàsiques

L'expressió escrita, l'assignatura pendent dels alumnes de 6è

En canvi, en català, castellà i anglès, el percentatge d'alumnes amb nivell baix és inferior al 15%

15.06.2015 | 20:46
Esenyament impulsarà un pla de millora de l´escriptura

Els resultats de les proves de competències bàsiques de 6è de Primària demostren que els alumnes tenen un nivell correcte, de mitjana, en llengua catalana i llengua anglesa, i un nivell òptim, en llengua castellana i matemàtiques. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau ha recalcat que en les proves de llengües, els pitjors resultats surten de l'àrea d'expressió escrita i per això s'impulsarà un pla per a millorar-la. RIgau s'ha mostrat satisfeta perquè s'està aconseguint reduir el percentatge d'alumnes amb nivell més baix per sota del 15%, un dels objectius marcats per al 2018. La consellera també ha explicat que en els centres d'alta complexitat, la millora en els resultats ha estat significativa.

Les proves de competències bàsiques que avaluen el nivell dels alumnes de 6è de Primària han consolidat, enguany, els nivells assolits en exercís anteriors. Les variacions entre les puntuacions mitjanes han estat poc significatives en comparació als exercicis anteriors. Així, per exemple, de català i anglès, matèries en què els alumnes se situen en un nivell correcte, amb una puntuació d'entre el 70 i el 75 sobre 100 (74,5 a llengua catalana i 74,5 a llengua anglesa) , el resultat d'aquest 2015 varia en només un punt respecte l'any passat, i puja, lleugerament, respecte el 2013.

En les matèries de llengua castellana i matemàtiques, els alumnes assoleixen un nivell òptim, és a dir, entre el 75 i el 80 sobre 100 (75,7 en llengua castellana i 80 en matemàtiques), i també amb unes diferències petites respecte els cursos anteriors però amb un lleuger increment respecte 2013.

Tot i això, i per àrees, els pitjors resultats se'ls endú l'expressió escrita, una competència avaluada a català, castellà i anglès, i que en cap cas, supera els 70 punts sobre 100, i per tant, se situa a una franja entre el correcte i l'insuficient. Per aquest motiu, i per fer-hi front, Ensenyament impulsarà el programa 'Ara Escric' centrat en millorar l'escriptura dels nens i nenes, tal i com ja es va fer amb el programa d'impuls a la lectura, i que ha permès una progressió en la comprensió lectora.

Complir els objectius del 2018

Irene Rigau ha recalcat que els resultats de ls proves de competències bàsiques demostren que les polítiques educatives han permès disminuir el percentatge d'alumnes que treien pitjors resultats, i que majoritàriament per matèries, el 2013 superaven el 15% i que aquest 2015 és un percentatge lleugerament inferior. Així, ha dit Rigau, els objectius per al 2018 que aquesta franja d'estudiants que no superaven els coneixements mínims, són ''assolibles''.

El diferencial en llengua catalana, entre l'any 2009 i el 2015 és de gairebé 10 punts, en llengua castellana és de 14,5 i en matemàtiques de 10 punts exactes. En llengua anglesa, la comparativa es pot fer des de l'any 2010, i la millora ha estat de19,1 punts. Per aquest motiu, Rigau ha recalcat que s'ha treballat amb èxit per aconseguir més equitat.

Bons resultats als centres auditats

Un dels exemples d'aquest èxit en són els resultats als 102 centres objectes d'auditories pedagògiques a causa de la seva alta complexitat. Eren centres en què el percentatge d'alumnes que no assoleixen les competències bàsiques en llengua i matemàtiques rondava el 30% en algunes edicions d'aquestes proves i els exàmens duts a terme a principis de maig, han demostra que l'evolució d'aquest alumnat és molt més gran que no pas en un altre tipus de centre.

De mitjana els alumnes d'aquestes escoles han puntual 63,2 sobre 100 en llengua catalana (el 2003 van puntuar 53,1), i en castellà han passat del 57,9 al 86,1 en dos anys. En anglès, la millora ha estat d'11 punts, passant del 52,1 al 63,1, i en matemàtiques el salt encara ha estat més gran, del 58,9 al 72,6.

L'objectiu, ha dit Rigau, és millorar l'assoliment de competències a la primària per arribar preparats a la secundària i graduar-se amb èxit. En aquest sentit, Rigau ha posat d'exemple, la taxa de graduació dels districtes de Barcelona que demostren que en 4 cursos, ha millorat principalment a Sant Martí, Ciutat Vella i Nou Barris, i per tant que la força educativa'' serveix per ''llimar desigualtats''. Actualment la taxa de graduació és del 86,7% de l'alumnat, un 4,4% més que el curs 2013-2014.

Diferències entre centres i territoris

Les dades que ha fet públiques el departament d'Ensenyament demsotren que les noies, en general, treuen millors resultats que els nois, i que en centres públics hi ha un percentatge més alt d'alumnes que no superen el nivell baix en competències bàsiques. També demostren que els centres d'alta complexitat tenen un percentatge més gran d'alumnes que no superin les competències bàsiques, entre un 25 i un 29%.

Per territoris, les escoles del Consorci de Barcelona i les escoles de Lleida obtenen les puntuacions més altes en català, en castellà i en anglès. En matemàtiques, a banda de Barcelona ciutat i Lleida, les escoles de les Terres de l'Ebre, el Vallès Occidental i Catalunya Central, també treuen puntuacions més altes que la mitjana. Les escoles de les comarques de Barcelona són les que treuen les pitjors puntuacions.

Les proves es van fer el 6 i el 7 de maig passat a 74.797 alumnes de sisè de Primària, i els models d'exàmens van evolucionant i incorporant canvis per augmentar les dificultats de les proves. Així, per exemple, a la prova d'anglès van haver de convertir la informació icònica en informació literària i organitzar el text en quatre paràgrafs diferents, de manera que la redacció no es podia portar preparada amb antelació. En matemàtiques, per exemple, es van incorporar 4 respostes possibles, en comptes de 3, seguint criteris internacionals.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook