11 de desembre de 2015
11.12.2015

El TC restitueix la llei catalana que grava l'energia elèctrica nuclear

Estima que el baix nombre d'afectats permetria tornar allò recaptat si la norma es declara inconstitucional

11.12.2015 | 00:00

El Tribunal Constitucional -TC- ha restituït la llei catalana que grava l'energia d'origen nuclear per estimar que l'exigu nombre d'afectats -Endesa i Iberdrola- permetria tornar allò recaptat si en un futur la norma es declara inconstitucional. En un acte facilitat ahir a EFE, els magistrats desestimen els arguments de l'Advocacia de l'Estat en entendre que els interessos de les dues elèctriques han de cedir davant «els més greus perjudicis que per als interessos generals de la Hisenda» catalana tindria la minva dels ingressos pressupostats.
El passat 24 de juliol, l'Alt Tribunal va decidir suspendre la Llei del Parlament de Catalunya de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear.
En les seves demandes, el Govern considerava que les esmentades taxes violaven la llei de finançament de les comunitats autònomes, ja que recauen sobre un fet imposable ja gravat per l'impost estatal sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius. Raonava a més que l'aixecament de la suspensió «generaria una greu disfunció en el règim econòmic del sistema elèctric», ja que augmentaria els seus costos i els repercutiria en els consumidors -en total 43,2 milions d'euros-.

«Fàcil» devolució
Per contra, el Ple del Constitucional té en compte que l'impost examinat afecta un nombre reduït i identificable d'afectats, de manera que, en cas d'una eventual futura declaració d'inconstitucionalitat de la norma legal impugnada, seria «fàcil» la devolució de l'impost recaptat. Per això «les càrregues i molèsties que les operacions de devolució poguessin produir respecte als interessos particulars de les empreses afectades han de cedir davant els més greus perjudicis que per als interessos generals de la Hisenda de la Comunitat Autònoma tindria la minva dels ingressos pressupostats». En aplicació de l'esmentada doctrina el TC va resoldre aixecar la suspensió de la vigència de la Llei de l'Assemblea d'Extremadura de l'impost sobre dipòsits de les entitats de crèdit i de l'impost homònim de Catalunya.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook