18 de febrer de 2016
18.02.2016

La sindicatura recomana a l'antiga GISA?revisar els processos per contractar

L'òrgan detecta que en un 20% d'expedients els criteris objectius pesen el mateix que els de valor

18.02.2016 | 07:13
La sindicatura recomana a l'antiga GISA?revisar els processos per contractar

La Sindicatura de Comptes recomana a l'empresa pública GISA, actualment denominada Infraestructures.cat, que revisi el contingut dels seus procediments de contractació i dels sistemes de control intern.
La Sindicatura va fer ahir públic l'informe relatiu a la gestió de l'antiga GISA, empresa que gestionava l'obra pública de la Generalitat, corresponent a l'exercici 2010, en què valida la situació financera de l'entitat, encara que introdueix algunes observacions en l'àmbit de fiscalització de la contractació.
En aquest sentit, la Sindicatura assenyala que en una vintena d'expedients revisats ha detectat que els criteris objectius de valoració tenen un pes igual o superior a aquells que depenen d'un judici de valor.
Per donar més seguretat a l'hora de valorar quina oferta és més avantatjosa, la Sindicatura considera que s'hauria de donar preponderància als criteris que fan referència a característiques de l'objecte del contracte que puguin valorar-se mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de l'aplicació de les fórmules establertes en els plecs del contracte.
L'organisme fiscalitzador recorda també que quan només s'utilitza un criteri d'adjudicació d'una obra, aquest ha de ser, necessàriament, el del preu més baix.
Això no obstant, explica que en alguns dels expedients revisats, quan només hi ha un criteri d'adjudicació, no es dóna aquesta informació explícitament en la documentació de la licitació.

Tres obres complementàries
La Sindicatura assenyala també que GISA va contractar el 2010 tres obres complementàries al mateix adjudicatari de l'obra principal mitjançant un procediment negociat sense publicitat en el qual es convida només aquest licitador, sense que quedin acreditades i justificades en l'expedient les circumstàncies que han fet necessari el projecte complementari i la seva adjudicació al contractista de l'obra principal.
Per tot això, aquesta institució recomana a l'actual Infraestructures.cat revisar el contingut dels procediments de contractació i dels sistemes de control intern, així com millorar el control durant la fase d'execució dels contractes respecte al compliment del termini d'execució i la facturació dels serveis contractats.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Notícies relacionades