29 de febrer de 2016
29.02.2016
INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES

GISA va contractar una empresa del seu president

Es van adjudicar 691.000 € a la societat de Joan Lluís Quer, quan ja estava al càrrec públic però no s´havia registrat el cessament dels privats · Sindicatura creu que s´ha incorregut en una «falta greu» i que s´han saltat dues lleis d´incompatibilitats i la prohibició de contractar

01.03.2016 | 07:22

Imputat per uns contractes de l'ACA

Memory Leaks
  • Joan Lluís Quer va renunciar al ­càrrec de president d´Infraestructures.cat, antiga GISA, el novembre passat en ple escàndol del 3%. Va justificar que ja havia finalitzat la tasca que li havien encomanat, segons publicava El Periódico. La data, però, coincideix amb la de les al·legacions que l´empresa va contestar a la Sindicatura de Comptes, signades pel mateix Quer a 30 de novembre.
  • L´antic president de GISA està imputat (ara investigat) en un altre cas de presumpta corrupció. La fiscalia i un jutjat investiguen Quer i 12 persones més per presumptes delictes de malversació de diners públics per unes adjudicacions irregulars de contractes de l´ACA. Tots ells han negat sempre les irregularitats
  • Quer també era un dels alts càrrecs de l´administració catalana més ben pagats, amb un sou brut anual de 150.550 euros

Sovint, per no dir quasi sempre, els informes de Sindicatura de Comptes queden en un calaix, oblidats. Si l´organisme fiscalitzador té sort, com a molt, l´entitat auditada pot posar en pràctica alguna de les seves recomanacions. Això no impedeix que sovint destapen veritables pràctiques irregulars i fins i tot presumptament delictives.

És el cas del darrer informe sobre l´empresa pública Gestió d´Infraestraestructures (GISA), actualment Infraestructures.cat. L´entitat fiscalitzadora revela una possible incompatibilitat per part del que va ser president de l´empresa fins al novembre passat, Joan Lluís Quer Cumsille, i una presumpta prohibició per contractar amb l´empresa d´on provenia l´alt ­càrrec.

Quer va ser nomenat president de Gisa el 10 de febrer de 2011 i va cessar dels càrrecs a diverses empreses privades vuit dies després. Aquests cessaments, segons relata la Sindicatura i es pot observar al Registre Mercantil, no es van elevar a públic mitjançant escriptures el 25 de febrer i el 25 de març i es van inscriure entre el 25 de març i el 14 d´octubre del mateix any.

Sindicatura posa de manifest que hi podria haver hagut, entre el 10 de febrer i el 25 de març, «una causa d´incompatibilitat perquè entre les dues dates, GISA va adjudicar tres contractes (en solitari o amb altres empreses a través de UTE) a Auditorias e Ingenierías, SA, la societat de la qual Quer era administrador únic.

Les tres adjudicacions es van fer el 3 de març (26.400 euros); el 21 de març (640.500 euros) i el 24 de març (24.875 euros), amb un total de 691.775 euros sense IVA i mentre Quer ja havia estat nomenat màxim responsable de l´empresa contractant i encara figurava com a administrador únic de l´empresa contractista.

L´informe de Sindicatura és contundent, ja que manifesta que es podria haver incomplert la Llei 53/1984 d´incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i la Llei 13/2005 d´incompatibilitat dels alts ­càrrecs de la Generalitat, «fet que podria ser constitutiu d´una infracció greu».

La fiscalització afegeix que «com a conseqüència d´aquest fet, entre el 10 de febrer i el 25 de març, l´empresa podria haver incorregut en la prohibició de contractar de l´article 49.1.f de la Llei de contractes del sector públic» i insta la Generalitat a «revisar els actes i contractes que hagin estat adjudicats en situació d´incompatibilitat i prohibició de contractar per les conseqüències que se´n podrien derivar».

Sindicatura, però, no fa res més. Descobreix la presumpta ­il·legalitat, la fa pública i deixa en mans de la Generalitat les possibles ­conseqüències. «La competència per iniciar l´expedient sancionador, si s´escau, correspon al conseller o consellera competent en ­matèria de funció pública», apareix en diverses ocasions en l´informe.

L´organisme fiscalitzador posa en dubte aquests tres expedients però ha analitzat tots els contractes que es van fer durant el 2011 amb aquesta empresa, sigui en solitari o amb aliances amb altres socitats mitjançant UTE. En total en sumen quinze només durant aquell any, però estenent la recerca a altres exercicis, Diari de Girona ha pogut localitzar, a més dels tres contractes sospitosos, 17 adjudicacions més entre 2011 i 2015, que sumen prop de 9,5 milions d´euros.

Al·legacions
Infraestructures.cat (GISA, en el 2011) al·lega respecte a les possibles incompatibilitats i prohibició de contractar, que en el període en litigi, Quer havia abandonat les seves tasques a l´empresa privada i que l´escriptura «és només una constància notarial d´un cessament de càrrecs que sempre s´ha produït amb anterioritat».

Les al·legacions afegeixen que l´ara expresident d´Infraestructures «va actuar amb bona fe i diligència per abandonar les seves activitats privades», comunicant a l´empresa la seva renúncia de forma «verbal immediata» i per carta «el 17 de febrer».

Contractes «menors» que no són tan menors
L´informe de la Sindicatura de Comptes es centra, en bona part, en els processos de contractació de l´antiga GISA i recomana a l´empresa revisar-los de cara a futures contractacions (vegin exemplar del 18 de febrer de 2016). Però aquest fet i els contractes sospitosos del seu expresident, Joan Lluís Quer, no són les úniques presumptes irregularitats que destapa l´organisme fiscalitzador.

Dos dels expedients de 2011 fan referència a contractes d´assegurances que, tot i no ser menors, «no hi consta que hagin estat efectuades d´acord amb el que estableix l´article 20 i l´Annex II 6a de la Llei de contractes del sector públic». Segons aquesta normativa, els contractes d´assegurances han de ser considerats privats i, per tant, s´han de regir per aquesta llei. Les quantitats dels expedients són de 40.000 i 32.000 euros.

Una cosa similar passa amb els convenis de GISA analitzats per la Sindicatura de Comptes. Tres dels set convenis investigats no són contractes menors, malgrat que l´empresa pública així els qualifica en la seva base de dades. Aquests quatre, però, no poden ser considerats contractes menors perquè «el seu import és superior al límit» establert. Els imports dels convenis són de 569.000, 470.000 i 150.000 euros.

En diversos contractes, la Sindicatura ha detectat possibles fraccionaments. El que crida més l´atenció és un conjunt de set expedients que tenen un import total de 322.386 euros, als quals encara hi ha altres dos contractes menors mes. En conclusió, «l´assessorament global d´un bufet en matèries  diverses representa un total de 325.808 euros, tramitat en diversos contractes separats».

Finalment, GISA no es pot considerar que sigui una empresa que segueixi al peu de la lletra les recomanacions d´investigacions anteriors. De les 21 incidències detectades entre els anys 2003 i 2009, n´hi ha set encara continuen vigents el 2011.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook