El Servei Català de la Salut (CatSalut) va tornar a incomplir ahir el termini de pagament de les factures mensuals a les farmàcies catalanes. Amb aquest nou incompliment, la Generalitat ja deu als establiments farmacèutics un total de 198,1 milions d'euros.

Segons va informar el Consell de Col·legis Oficials de Farmacèutics de Catalunya, les farmàcies catalanes haurien d'haver rebut ahir els 114,7 milions d'euros corresponents a la factura dels medicaments dispensats al passat mes de febrer.

Atès que aquesta xifra se suma als 83,4 milions que els farmacèutics encara no han cobrat, corresponents al 74% de la factura de gener i que haurien d'haver-se fet efectius el 4 de març, el deute total de la Generalitat amb els apotecaris ascendeix actualment a 198,1 milions.

Gairebé 3 mesos de retard

Segons els farmacèutics, la mitjana actual amb què la Generalitat està pagant és de 81,9 dies respecte a la data de factura, i per tant, gairebé tres mesos després que s'hagin dispensat els medicaments a les farmàcies.

Un fet que denuncia el Consell de Col·legis de Farmacèutics. «Davant un tema prioritari com és l'accés a la medicació per part dels pacients», els representants dels farmacèutics van demanar i recriminar a les Administracions «mesures per acabar amb aquests retards que van començar l'any 2011».

El Consell va subratllar que «és necessari disposar d'un calendari de pagaments estable» com també «acabar amb l'actual infradotació pressupostària, perquè la quantitat que es pressuposava és inferior a la que es necessita per cobrir la despesa real en medicaments».

Els farmacèutics van reclamar, a més, que «puguin comptar amb un finançament suficient per fer front a aquesta despesa que no és extraordinària, sinó totalment previsible i programable», van explicar.