Els hospitals públics catalans han realitzat durant el primer semestre d'aquest any un 3,1% més d'intervencions quirúrgiques que en el mateix període de l'any passat. Tot i això, l'augment de les visites externes i proves diagnòstiques ha provocat, per efecte cadena, l'increment de la llista d'espera per a ser intervingut. Les operacions amb més temps d'espera són les d'obesitat mòrbida, cirurgia del raquis i operacions de mama sense tumor.

En concret, durant el primer semestre d'aquest 2016 s'han fet prop de 185.000 intervencions quirúrgiques, entre les 27 amb termini màxim garantit de 45 a 180 dies, i la resta, amb terminis màxim de referència d'un any, cosa que suposa un augment del 3,8% respecte el mateix període de l'any passat.

L'augment més important ha estat en les intervencions per tumors, amb un creixement del 16%, passant d'unes 10.300 a 12.000. També han crescut per sobre la mitjana les intervencions cardíaques i les de pròtesi de genoll, mentre que han baixat un 0,1% les de pròtesi de maluc.

Les intervencions més habituals han estat les de cataractes, amb més de 31.000. En total, les 27 intervencions amb temps garantit van créixer un 5,1%, passant de 49.655 a 52.202. Les que tenen un temps de referència màxim van passar de 128.611 a 132.770, un 3,2% més.

Els pacients en llista d'espera per aquestes operacions han passat de 156.799 a 161.730, un 3,1% més respecte el desembre del 2015. Un de cada cinc pacients, 34.611, espera per alguna operació amb termini garantit, i d'aquests només el 8,9%, poc més de 3.000, superen el termini, davant del 13% que ho feia el desembre passat.

Dels pacients en llista d'espera per una operació amb temps màxim de referència, l'11,5% superen els 365 dies d'espera, davant del 13,4% que ho feia al desembre.

Per tipus de cirurgia, la cardíaca va augmentar un 4,2% respecte el primer semestre del 2015, i el 96,5% dels pacients van ser operats abans dels 90 dies garantits. La cirurgia oncològica va augmentar un 16,3%. El 99,2% dels pacients han estat intervinguts en menys de 45 dies, excepte els de bufeta i pròstata, que han estat operats en menys de 60 dies.

La cirurgia cardíaca s'ha fet en menys de 90 dies també a quasi tots els pacients.Les operacions per cataractes, pròtesi de maluc o de genoll han crescut un 2,2% respecte el primer semestre del 2015, mentre que els pacients en llista d'espera són pràcticament els mateixos, uns 32.300.

El 99% dels pacients de cataractes i el 87% dels de pròtesi de maluc van ser operats en el termini màxim de 180 dies, proporcions similars al desembre passat, mentre que els de pròtesi de genoll només van complir el termini en el 66% dels casos.

El 88,5% dels pacients en llista d'espera per intervenció amb termini de referència està dins del termini, davant del 83% del desembre passat, cosa que suposa una reducció del 32%.Les operacions amb més temps d'espera són les d'obesitat mòrbida, amb 537 dies de mitjana i un 56% de casos per sobre del temps de referència o garantia.

A continuació vénen els pacients de cirurgia instrumentada del raquis, amb 382 dies, les operacions de mama, fora dels tumors, amb 338 dies, les vasectomies, amb 229 dies, i les operacions d'os, amb 214 dies.

Proves diagnòstiques i primeres visites a consultes externes

Les proves diagnòstiques han crescut un 24%, mentre que els pacients en llista d'espera han disminuït un 4,7%, situant-se en prop de 140.000. El 22% dels pacients han superat el temps màxim de referència, 90 dies, un 14% menys que el desembre del 2015. El temps mitjà és de 66 dies, cinc menys que al desembre.

Les proves amb més espera són algunes ecografies, les colonoscòpies i els electromiogrames.Les primeres visites a consultes externes hospitalàries especialitzades s'han incrementat un 18,8%, mentre que els pacients en llista d'espera s'han reduït un 16% i s'han quedat en 552.113.

El temps mitjà d'espera és de 106 dies, davant dels 163 del desembre passat. El 61,4% dels pacients estan dins del termini màxim de referència de 90 dies, xifra similar a l'any passat.

Les visites amb major temps d'espera són les de ginecologia, amb 212 dies, seguides de les d'oftalmologia, traumatologia, cardiologia i urologia.

Entre el 33 i el 47% dels pacients d'aquestes especialitats ja han superat el temps de referència màxim.En la roda de premsa de presentació de les dades, el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira, ha volgut remarcar que la prioritat del Govern és reduir el temps d'espera dels pacients, i això s'ha fet incrementant l'activitat mitjançant la redistribució de recursos i la millora de la gestió de les llistes.

Amb el pla de xoc previst en el projecte de pressupost s'hagués pogut reduir també el número de pacients en llista d'espera, però amb pressupostos prorrogats, ha dit, no es pot fer.

Per a la millora de les llistes d'espera, ha dit que ja s'ha aplicat la primera fase per fer la informació més accessible, amb una publicació semestral dels resultats, amb informació oberta i desglossada sobre centres, tipus d'intervenció quirúrgica o prova diagnòstica, número de pacients i temps mitjà d'espera.

A partir d'aquest divendres també es disposarà de dades sobre consultes externes.

A partir de l'any que ve es faran auditories externes, com les que es van fer fins el 2011, per millorar el tractament de les dades, obtenir informació més acurada i augmentar la qualitat dels registres. De fet, això ha estat un punt polèmic de la roda de premsa, ja que les dades del juny del 2016 es comparaven amb dades del desembre del 2015 que diferien de les donades en una roda de premsa del març passat. Salut ha al·legat que les dades donades en el seu moment no estaven actualitzades per culpa de tres centres que no les van introduir a temps.