15 de agost de 2016
15.08.2016

El Govern estudia contractar famílies d'acollida per a infants que no tenen llar

La Generalitat vol instaurar el model d'alguns països europeus i "flexibilitzar les mesures" per posar-ho en marxa

15.08.2016 | 08:31
Una de les reunions de la Comissió d´Infància del Parlament amb els principals representants.

El Govern estudia quin és "l'encaix legal" per poder contractar famílies que puguin acollir el centenar de menors de 0 a 6 anys que viuen en centres tutelats i que esperen una llar d'acollida. Una mesura per facilitar l'acolliment "urgent" d'aquests infants davant la manca de famílies voluntàries, segons la directora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, Agnès Russiñol. Amb aquest mateix objectiu, també es valora la possibilitat que les famílies acollidores pugui gaudir de descomptes en serveis i taxes o prioritat en la preinscripció escolar. En paral·lel, el Govern prepara una normativa que permetrà legalment a les famílies poder mantenir el contacte amb els menors, un cop s'acabi l'acolliment i "només en el cas que així ho recomani un equip tècnic especialitzat".

Avui en dia, falta un centenar de famílies perquè cap infant menors de 6 anys visqui en un centre tutelats, contradient la recomanació de la Llei 14/2010 dels drets de la infància que estableix que, sempre que sigui possible, les mesures d'acolliment tenen preferència respecte a les que comporten l'internament de l'infant en un centre. La "dificultat" de trobar aquestes famílies rau, segons Russiñol, en que es tracta d'infants "amb complexitats", és a dir, menors discapacitats, amb malalties greus o grups de germans, que fan que l'acolliment sigui "més difícil" amb famílies voluntàries.

Davant aquesta "prioritat urgent", el Govern es planteja "recuperar" les anomenades famílies professionals, famílies "amb formació i experiència en infància" que es puguin contractar per tal que cotitzin a la seguretat social, seguint "el model dels països nòrdics o d'Alemanya". Ara bé, s'està valorant "de quina manera fer-ho" i "si és viable i hi té cabuda dins de la legislació laboral", davant la falta de competències de la Generalitat en aquesta matèria.

Per incentivar l'acolliment, també s'està estudiant la possibilitat de què "es reconegui legalment" el dret de les famílies acollidores, "com ara passa amb les famílies monoparentals", amb l'objectiu que puguin tenir descomptes en taxes i serveis o prioritat en la preinscripció escolar i la matriculació universitària.

D'altra banda, també es preveu "parlar amb els sindicat" amb l'objectiu que es puguin "flexibilitzar mesures" en l'àmbit de l'empresa privada, com per exemple en el temes de permisos laborals.

Aquestes mesures formen part del Pla de suport a les famílies acollidores, que està congelat "pendent de l'aprovació dels nous pressupostos" i que també proposa ?incrementar les prestacions lligades a l'acolliment i crear-ne de noves, com l'anomenada "complement respir". Altres mesures que també es preveuen són incrementar el nombre d'espais de visita entre les famílies acollidores i les biològiques (ara la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència només en té 2) per tal que les famílies "no hagin de fer tants quilòmetres".

Tot plegat s'inclou dins del Pla Es?tra?tègic que es preveu poder posar en marxa al gener i que preveu una campanya de crida i conscienciació per poder captar aquest centenar de famílies acollidores pendents.

En paral·lel, també es vol "revisar la normativa" i aprovar un decret de la protecció dels infants com també una instrucció de ?visites, "en tràmit d'aprovar-se". Una normativa que hauria de ?permetre que les famílies tinguin el dret reconegut a tenir contacte amb l'infant un cop s'hagi acabat l'acolliment i "sempre que ho ?recomani un equip tècnic especialitzat", va remarcar Russiñol.

El total d'infants pendents de ?trobar una família acollidora, fins als 18 anys, és al voltant de 550; d'aquests, hi ha uns 100 infants de 0 a 6 anys. Un total de 2.672 menors estan acollits en centres (el 38,4%); 2.446 ?estan acollits en família extensa, és a dir, familiars que són directes dels menors (un 35,1%) i 1.017 en famílies ?alienes (un 14,60%).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook