El 47,3% de les persones més grans de 65 anys viuen a Catalunya sota el llindar de la pobresa ja que pateixen alguna privació material com no poder fer una setmana de vacances, afrontar despeses imprevistes, menjar un plat de carn, pollastre o peix cada dos dies o pagar la hipoteca o el lloguer.

Segons el nou informe d'Indicadors Socials a Catalunya (INSOCAT) presentat ahir per la federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), d'aquest 47,3%, el 19,2% de la gent gran pateix dues privacions materials, fet que afecta més les dones, que tenen un risc de pobresa més gran que els homes. El 36,7% dels ancians no pot anar-se'n de vacances durant una setmana a l'any, el 34,1% no pot respondre econòmicament a una despesa imprevista i el 6,1% no pot permetre's mantenir l'habitatge a una temperatura adequada. En aquest últim cas, la xifra s'ha gairebé duplicat respecte al 2013 (3,3 %) i, segons els Observatoris de Vulnerabilitat de la Creu Roja, el percentatge de persones grans ateses per l'entitat amb dificultats per mantenir la seva llar a 18 graus a l'estiu i 25 a l'hivern va augmentar entre el 2012 i el 2013 del 16 per cent al 40 %.

D'acord amb l'estudi, les persones més grans de 65 anys tenen poca capacitat d'estalvi ja que els seus ingressos depenen majoritàriament de les pensions que, en un 58% dels casos, no van arribar als 1.000 euros mensuals el 2015. El document assenyala que només el 45 % de les dones grans gaudeixen d'una pensió de jubilació, mentre que gairebé el 80% dels homes ancians en són beneficiaris.