12 de setembre de 2017
12.09.2017

La nova renda garantida es podrà demanar divendres

Tenen opció de sol·licitar-la els més grans de 23 anys amb rendes inferiors als 564 euros i dos anys de residència

12.09.2017 | 00:24

El proper dia 15 de setembre totes les persones sense ingressos o amb rendes inferiors als 564 euros mensuals, sense comptar beques o prestacions per dependència, més grans de 23 anys i amb un mínim de dos anys de residència a Catalunya podran sol·licitar la nova Renda Garantida de Ciutadania (RGC). Per sol·licitar aquesta nova ajuda, que substitueix la Renda Mínima d'Inserció (RMI), s'haurà de demanar una cita prèvia a través del telèfon 900 400 012 o en el web www.rendagarantida.gencat.cat.

La RGC va ser aprovada el mes de juliol passat pel Parlament de Catalunya després de la presentació d'una Iniciativa Legislativa Popular avalada per més de 120.000 firmes i estableix una ajuda de 564 euros mensuals aquest any, 604 a partir del 15 de setembre de 2018, 644 al setembre de 2019 i 664 euros quan es completi la seva implementació l'1 d'abril del 2020.

L'ajuda és aquest any de 846 euros mensuals en el cas d'una unitat familiar amb dues persones, 921 si són tres, 996 si són quatre i el màxim de 1.071 euros mensuals en el cas de cinc o més persones. L'RGC és una prestació econòmica de caràcter subjectiu, destinada a persones o unitats familiars sense ingressos o amb ingressos per sota dels imports d'aquesta renda.

La comissió ciutadana que va aconseguir l'aprovació d'aquesta llei va recordar que el requisit de carència de rendes ha d'acreditar-se durant els 6 mesos anteriors al moment de fer la sol·licitud i que computen el conjunt d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar. No computa, no obstant això, el valor econòmic de l'habitatge en propietat on es viu, ni les prestacions econòmiques públiques o privades de dependència; les beques escolars de menjador i transport; les ajudes d'urgència per evitar desnonaments; les beques públiques per estudiar (batxillerat o universitat); i les ajudes que tinguin la finalitat explícita de complementar l'RGC per part de l'Ajuntament. A més, la nova RGC no serà embargable.

Aquesta prestació s'implementarà progressivament entre el 15 de setembre 2017 i l'1 d'abril de 2020, quan arribarà a un màxim de 664 euros mensuals per a una persona fins a 1.208 en cas d'una unitat familiar de cinc o més membres.

Les persones o famílies que actualment perceben la Renda Mínima d'Inserció (RMI) passaran automàticament a cobrar la prestació de la RGC i els qui cobren pensions no contributives amb complement de la Generalitat passaran a cobrar la diferència fins a arribar a la quantia de l'RGC, sense que els dos col·lectius necessitin sol·licitar-la.


Llocs on tramitar l'ajuda

Les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) tramitaran les sol·licituds de les persones que poden ocupar un lloc de treball, mentre que la resta de persones hauran de dirigir-se a les Oficines d'Atenció al Ciutadà o a les oficines d'Afers Socials i Família de la Generalitat.

Encara que un dels requisits és ser més gran de 23 anys, també tindran dret a aquesta ajuda els més grans de 18 amb menors o persones discapacitades a càrrec, orfes, així com víctimes de violència masclista a casa.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook