27 de octubre de 2017
27.10.2017
Diari de Girona

Tot el que permet l'article 155: Cessar el govern, controlar el Parlament i la Policia, ...

Consulta l'ampli paquet de mesures que preveu aplicar l'executiu central

27.10.2017 | 18:46
El govern assumirà el control dels Mossos d'Esquadra

Cessar el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i tots els consellers, limitar les funcions del parlament català i assumir el control dels Mossos són algunes de les potestats que té ja el Govern a l'empara de l'article 155 de la Constitució, aprovat pel Senat.

Es tracta d'un ampli paquet de mesures el text de les quals amb prou feines ha variat la proposta que va remetre dissabte passat a la cambra el Govern espanyol, després de la seva ratificació en el Consell de Ministres.

Tan sols s'ha introduït una esmena del PSOE per modular l'aplicació de les mesures i fins i tot per plantejar-se la seva supressió sempre que cessin les situacions que han conduït a aplicar aquest article, inèdit fins avui, i una altra perquè els mitjans públics com TV3 i Catalunya Ràdio segueixin sent controlats pel Parlament.

Un cop aprovat, el Govern central podrà destituir Puigdemont, així com el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i tots els consellers, amb un decret del Consell de Ministres, que després ha de ser publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

L'Administració General de la Generalitat actuarà sota les directrius dels òrgans o autoritats creats o designats per l'Executiu.

De la mateixa manera, el Govern, o l'òrgan que designi per fer-ho, assumirà el comandament dels Mossos d'Esquadra.

El següent és un llistat de les principals mesures que, en aplicació de l'article 155 de la Constitució, s'han aprovat al Senat:

 • S'autoritza al Govern de la nació a cessar al president de la Generalitat de Catalunya, al vicepresident i als consellers que integren el Consell de Govern.
 • El cessament implicarà la substitució en l'exercici de totes les funcions que estatutària, legal i normativament els són pròpies com a president, vicepresident i consellers i com titulars dels seus respectius departaments o conselleries.
 • L'exercici de les esmentades funcions correspondrà als òrgans o autoritats que creu a aquest efecte o designi el Govern.
 • El president del Govern, Mariano Rajoy, assumeix la competència del president de la Generalitat per decretar la dissolució anticipada del Parlament de Catalunya o el fi de la legislatura i per a la convocatòria d'eleccions autonòmiques en el termini màxim de sis mesos des de l'aprovació pel Senat de les mesures.
 • L'Administració de la Generalitat de Catalunya continua funcionant com l'organització administrativa ordinària, però sota les directrius dels òrgans o autoritats creats o designats pel Govern, que seran de compliment obligat per tot el personal, siguin funcionaris públics o empleats subjectes al règim laboral.
 • L'òrgan que es designi podrà acordar el nomenament, el cessament o la substitució temporal de qualssevol autoritat, càrrec públic i personal de l'Administració, així com els de qualssevol organismes, ens i entitats vinculades o dependents de la mateixa, i del seu sector públic empresarial.
 • Els òrgans o autoritats creats o designats pel Govern podran dictar instruccions directes i de compliment obligat als Mossos d'Esquadra, acordar el desplegament dels Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a Catalunya i substituir als mossos si és necessari.
 • El Govern exercirà les competències necessàries en matèria econòmica, financera, tributària i pressupostària, entre elles garantir que els fons estatals que corresponguin a la comunitat i els ingressos que recapti no es destinin a activitats relacionades amb el procés secessionista.
 • L'Executiu assumeix el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i el Centre de la Seguretat de la Informació de Catalunya.
 • La presidenta del Parlament de Catalunya no pot proposar candidat a la Presidència de la Generalitat, ni el parlament català celebrar debat i votació d'investidura.
 • No seran d'aplicació les funcions de control parlamentari. Aquestes funcions recauran en l'òrgan que designi el Senat.
 • El Parlament no podrà adoptar iniciatives contràries a la Constitució i a l'Estatut, mentre que el Govern tindria un termini de 30 dies per exercir el seu dret a veto.
 • L'exercici de les competències, facultats i funcions que s'atribueixi als òrgans o autoritats creats o designats pel Govern s'ajustarà a la normativa vigent, estatal o autonòmica.
 • Declaració d'invalidesa i ineficàcia de disposicions, actes i resolucions autonòmiques dictades tant pel Parlament com per la Generalitat que contravinguin les mesures acordades pel Senat. Seran nuls de ple dret i mancaran de cap efecte.
 • També li faltarà validesa qualsevol publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya sense l'autorització o en contra d'allò acordat pels òrgans o autoritats que designi el Govern.
 • Correspondrà als òrgans o autoritats que designi el Govern la modificació dels departaments, de les estructures orgàniques i dels organismes, ens i entitats vinculades o dependents de la Generalitat de Catalunya.
 • També podrà adoptar tots els actes, actuacions, resolucions i disposicions necessàries per garantir el compliment de les mesures.
 • L'Estat podrà imposar sancions disciplinàries als funcionaris o personal laboral de la Generalitat de Catalunya que no acatin les mesures, sense perjudici de posar-ho en coneixement de la Fiscalia
 • Les mesures es mantindran vigents i seran d'aplicació fins al pren de possessió del nou Govern de la Generalitat, que resulti després de la celebració de les corresponents eleccions al Parlament de Catalunya.
Compartir a Twitter
Compartir a Facebook