24 de març de 2018
24.03.2018

L'Estat permet a Catalunya formalitzar operacions de deute per 118,78 milions

Pot demanar un import màxim amb la finalitat de refinançar venciments de línies de crèdit

24.03.2018 | 16:51

El Consell de Ministres va autoritzar Catalunya a formalitzar operacions de deute a curt termini per un import màxim de 118,78 milions d'euros, amb la finalitat de refinançar els venciments de línies de crèdit a curt termini durant l'abril a juny de 2018, formalitzats per la Generalitat i les seves entitats SEC.

L'autorització d'aquests crèdits té per finalitat preservar l'estabilitat financera i el funcionament normal dels serveis públics de Catalunya i les seves entitats depenents. Aquesta autorització només podrà emparar operacions formalitzades fins al 31 de desembre de 2018. Catalunya haurà de supeditar les operacions d'endeutament que formalitzi en execució d'aquesta autorització al compliment de l'objectiu de deute per a l'any 2018, fixat per Acord del Consell de Ministres del 28 de juliol de 2017.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook