El Tribunal Suprem ha avalat el trasllat a Catalunya dels documents de l'arxiu de Salamanca confiscats a la Generalitat i a particulars durant la Guerra Civil que encara no havien estat lliurats per l'Estat perquè es refereixen a persones jurídiques suprimides o desaparegudes.

Ho fa en confirmar la sentència dictada per l'Audiència Nacional el 2016 que va acordar la transferència de documents custodiats a l'Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola per a la seva restitució als seus legítims titulars.

En concret, eren documents - ja identificats per la comissió mixta entre el Govern central i la Generalitat creada el 2005 - que pertanyien a persones jurídiques suprimides o desaparegudes com Socorro Rojo Internacional, la Unió Patriòtica o Solidaritat Antifeixista.

Precisament aquest era el motiu pel qual l'Estat no va accedir al lliurament en no existir la possibilitat que els propietaris o els seus successors els recuperin, si bé la Sala Contenciosa Administrativa del Suprem dona la raó a la Generalitat en comprendre que la llei obliga a que els documents siguin transferits.

Ara bé, recalca el Suprem, la Generalitat no adquireix la titularitat dels documents, i si finalment "resultés impossible la seva restitució als legítims titulars" de conformitat amb la llei, aquests "seguiran integrant l'Arxiu General de la Guerra Civil, amb la seva imperativa devolució o reintegrament del mateix".

Tot i així, el Ministeri de Cultura té l'"obligació" de transferir els documents i "no és exacte que existeixi una finalitat d'impossible compliment" que justifiqui la seva negativa a fer-ho.

"Aquesta és una funció que, per mandat de la Llei 21/2005, només la Generalitat de Catalunya pot emprendre un cop li han estat lliurats els documents", indica la Sala.

D'aquesta forma, el Suprem desestima l'únic recurs de l'Advocacia de l'Estat contra la sentència de l'Audiència, que va estimar que procedia la devolució dels documents identificats per la comissió, que es va reunir durant 13 sessions entre el 2006 i el 2014.

No així aquells reclamats per la Generalitat que no havien estat aprovats per l'esmentada comissió relatives a matèria d'ordre públic.

Els coneguts com a "papers de Salamanca" són un conjunt de documents confiscats durant la Guerra Civil per les tropes de Franco a la Generalitat republicana i a altres institucions catalanes, que van ser dipositats a Salamanca i que van començar tornar a Catalunya el 2006.

La sentència recorda que entre el 2006 i el 2014 es van transferir un total de 1.674 caixes de documents, 938 llibres, 10 cartells, 3 mapes i 4 banderes.