La franja litoral de Barcelona és la segona amb més abocaments de plàstic al Mediterrani, amb una acumulació diària de 26,1 quilos per quilòmetre, segons l'estudi realitzat per WWF «Stop the flood of plastic». L'informe estableix que el litoral de Barcelona només queda superat per la costa de Cilicia, a Turquia, amb 31,3 quilos per quilòmetre, i per darrere hi hauria Tel-Aviv, a Israel (21 quilos); Delta del Po, a Itàlia (18,2); València (12,9); l'egípcia Alexandria (12,7); Alger, a Algèria (12,2); la badia de Marsella (9,4), i la també turca Esmirna (7,2).

Precisament, l'Ajuntament de Barcelona havia apel·lat en els darrers dies a la corresponsabilitat de la ciutadania per reduir els residus plàstics a les platges de cara a la revetlla de Sant Joan, quelcom que no es va produir. Així, per a la revetlla, les platges barcelonines van disposar de 2.500 papereres -2.000 d'elles per a envasos- i l'Ajuntament va apilar durant el dia d'ahir restes sense recollir a 100 metres quadrats a la platja Nova Icària per sensibilitzar sobre la generació de residus.

Espanya ocupa el quart lloc en producció de plàstic -per darrere d'Itàlia, Turquia i França- i està entre els tres països amb un percentatge més gran de residus plàstics reciclats, ja que representa el 13,2% del total analitzat en aquest informe portat a terme per l'organització WWF.

L'organització va advertir que la conca mediterrània genera el 10% de tots els productes plàstics, xifra que la converteix en el quart productor mundial d'aquest material. Els països del Mediterrani generen 24 milions de tones de residus plàstics cada any, el 72% de les quals acaben en un procés de tractament de residus controlat.

En el seu informe, WWF destaca que cada any acaben al Mediterrani 570.000 tones de plàstic, l'equivalent d'abocar 33.800 ampolles de plàstic al mar cada minut. Les activitats costaneres provoquen la meitat dels abocaments de plàstic, mentre que el 30% arriba a través de rius i la resta prové de fonts de contaminació de plàstic d'activitats des del mar, com el comerç marítim i la pesca. L'informe detalla que el turisme augmenta «significativament» la generació de residus a les costes mediterrànies, que són visitades anualment per uns 200 milions de turistes.