L'Agència de Residus de Catalunya ha obert una convocatòria d'ajuts per a la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. El pressupost és d'un milió d'euros Els beneficiaris són els propietaris de bens immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

L'import de l'ajut inclou la manipulació i retirada de l'amiant efectuat per les empreses inscrites al RERA (el registre d'empreses que tenen treballadors i treballadores que són o poden ser exposats a l'amiant), el seu transport i la gestió i tractament dels residus.

La gran majoria de residus d'amiant sorgeixen dels enderrocs, de les reparacions i de les operacions de retirada de materials amb amiant en edificis, instal·lacions i maquinària. S'han de recollir separats de la resta de residus que es puguin generar.