La Junta Electoral Central ha conclòs que les paperetes del PP amb l'encapçalament 'Eleccions Generals Novembre 19' són vàlides, de la mateixa manera que ho són les que porten escrit 'Eleccions a Corts Generals Novembre 2019' i 'Eleccions a Corts Generals Novembre 19'.

D'aquesta manera, la JEC revoca parcialment un acord anterior de la Junta Provincial de Barcelona en que només es consideraven vàlides les paperetes amb els encapçalaments bilingües 'Eleccions a Corts Generals Novembre 2019', ja que assegurava que les altres dues opcions no havien estat verificades.

En la decisió final, la JEC ha considerat però que la resolució de la de Barcelona s'oposava al seu acord del 6 de novembre que donava validesa a les tres opcions.