El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha incrementat entre un 1,2 i un 5% les tarifes de referència dels serveis socials per a 56.000 persones amb discapacitat. Aquest augment de la inversió en el sector de la discapacitat se suma al recent increment del 22% en el mòdul de suport per a treballadors als centres especials de treball (CET)

Les tarifes que s'incrementaran seran les dels serveis d'atenció precoç per a infants de 0 a 6 anys (amb 1,2 milions d'hores d'atenció per a 41.000 infants amb necessitats), els centres de dia per a discapacitats físics i intel·lectuals (500 places), les residències i llars per a discapacitats (5.000 places), els serveis de teràpia ocupacional i els serveis ocupacionals d'inserció (8.000 places en total), i les residències i llars amb suport per a persones amb trastorn mental (1.500 places).

També s'ha incrementat un 1,5% el mòdul de la subvenció per als equips de suport a les persones amb característiques especials.

Ajuts per la dependència

També han crescut un 5,8% les tarifes per atendre a persones de grau 2 de dependència en residències i centres de dia per a gent gran, cosa que suposa uns 14,2 milions d'euros anuals. El departament recorda que aquests increments s'han fet en un escenari de pròrroga pressupostària.

Pels propers anys, el departament negocia amb el sector de la dependència recuperar les retallades del 2013 i alhora compassar l'evolució de les tarifes amb una millora de les condicions laborals.