Barcelona posa avui en funcionament la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que restringirà la circulació dels vehicles més contaminants en bona part de la capital catalana i alguns municipis veïns.

La posada en marxa de la ZBE evitarà que uns 50.000 cotxes contaminants entrin a Barcelona els dies laborables, una mesura que ha de permetre la millora de la qualitat de l'aire de la ciutat. La ZBE Rondes Barcelona és una àrea de més de 95 quilòmetres quadrats que inclou Barcelona (excepte la Zona Franca industrial i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes) i els municipis circumdants a les rondes, Sant Adrià de Besòs, l'Hospitalet de Llobregat, i part de les localitats d'Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

Per on es podrà circular

Els vehicles podran circular per la Ronda de Dalt i la Ronda Litoral, ja que no estan incloses a la ZBE. Es prohibeix la circulació dins de la ZBE a turismes, motos i ciclomotors que no disposin d'etiqueta ambiental de la DGT. L'horari de la ZBE és de 07:00 a 20:00 hores de dilluns a divendres, els dies laborables. Tot i que no disposin d'etiqueta ambiental, podran circular per la ZBE els vehicles dedicats al transport de persones amb mobilitat reduïda, que segueixen tractaments mèdics periòdics o que pateixen malalties.

Les furgonetes, camions i autobusos que no disposin d'etiqueta ambiental de la DGT tenen un any de moratòria per adaptar-se.

Com es realitzarà el control

Els propietaris de vehicles contaminants podran sol·licitar fins a deu autoritzacions anuals per entrar a la zona ZBE durant l'horari d'afectació.

El control es realitzarà principalment a través de càmeres instal·lades en diferents punts de la ciutat, amb capacitat per controlar diversos carrils de circulació.

Aquestes càmeres poden verificar totes les matrícules dels vehicles que transiten per la ciutat i descartaran les d'aquells que no són sancionables.

Entre gener i març, els conductors rebran una notificació de la infracció, mentre que serà a partir de l'1 d'abril quan el sistema de càmeres de control automàtic sancionarà aquells vehicles que incompleixen la normativa de la ZBE.

Les sancions, que seran efectives a partir de l'1 d'abril, s'estableixen en 100 euros per a les infraccions lleus, 200 euros en el cas d'infraccions greus i 500 euros les molt greus.

El sistema sancionador també inclou el criteri de reiteració en 90 minuts, el que significa que qualsevol cotxe sancionat que al cap de 90 minuts segueixi circulant per la ZBE pot tornar a ser sancionat passat aquest temps.

Les sancions, a més a més, poden incrementar-se en un 30% en cas de reincidència al llarg d'un any.