El Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona ha determinat en una sentència que l'Ajuntament de Barcelona ha de retirar tots els llaços grocs dels seus edificis en considerar que es tracta d'«un símbol partidista» que exclou a la ciutadania no independentista, avançava, ahir, l'edició digital d' El Periódico, capçalera del grup Prensa Ibérica. Segons el jutge, que el llaç «s'utilitza per recordar a dirigents polítics i socials que es trobaven, llavors, a la presó preventiva i ara ja condemnats per greus delictes, pel Tribunal Suprem, és inqüestionable» com «també ho és, per això, que es tracta d'un símbol partidista, en el sentit que s'alinea amb les pretensions d'un grup de ciutadans, amb inevitable exclusió de la resta».

«Ostentació partidista»

A més, en la seva resolució, el jutjat assenyala que «l'ostentació d'aquest símbol partidista en els edificis municipals xoca frontalment i manifesta amb els principis de neutralitat institucional i objectivitat als quals està sotmesa l'Administració Pública». I afegeix: «Administració, recordi's, que no és un poder sobirà sinó una organització subalterna al servei de la comunitat». A criteri de la sentència, «la funció que constitucionalment té atribuïda l'Administració Pública no és una altra que complir amb objectivitat els interessos generals, això és, la Constitució consagra el caràcter instrumental de l'Administració posada al servei dels interessos dels ciutadans, de tots, en el seu conjunt, i això, amb ple sotmetiment a la Llei i al Dret».