Els departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies han demanat aquest divendres que les persones que tinguin febre o símptomes respiratoris o bé que hagin viatjat en zones de risc per coronavirus que no visitin les residències de gent gran. La recomanació també afecta residències i centres de dia de persones amb discapacitat, amb trastorns de salut mental, i infantils i juvenils. En una reunió amb patronals i sindicats de l'àmbit residencial, també han acordat registrar les visites perquè, en cas d'un eventual positiu de covid-19, sigui més àgil localitzar tots els possibles contactes de la persona afectada. També es demana als professionals d'aquests centres que extremin les mesures de precaució.

També es recomana regular el nombre de visites i que els familiars es rentin les mans a l'entrada i la sortida als lavabos que tenen reservats. També s'hauran de difondre les mesures preventives amb cartells situats a l'entrada, a les recepcions i a les sales d’espera de les residències. A més, es recomana als usuaris de centres de dia que presentin símptomes respiratoris que no hi vagin.

Les persones grans són un dels col·lectius de més risc en cas de contraure la covid-19. De moment, a Catalunya, no s'ha registrat cap cas de la malaltia en residències.

"Demanem a la ciutadania que tingui especial sensibilitat amb les persones en centres residencials perquè són especialment vulnerables i, per tant, que evitin anar-hi si tenen el mínim símptoma respiratori que pugui posar en risc el familiar", ha afirmat Sebastià Santaeugènia, del Programa d'Atenció i Interacció Social i Sanitària.

Les mesures s'han acordat aquest divendres a la tarda en el marc d'una reunió entre representants dels departaments i patronals i sindicats de l'àmbit residencial de gent gran, discapacitats i salut mental de Catalunya per abordar la situació de coronavirus.

Procediment en cas de sospita

Si se sospita d'un possible cas de contagi per coronavirus SARS-COV-2, serà l'equip sanitari de la residència o, en el seu defecte, l'equip d'atenció primària amb les autoritats de Salut Pública qui ho consideraran. Una vegada presa la consideració de cas s'informarà a la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Treball Afers Socials i Famílies i al centre on resideix aquella persona.

Els casos podran ser atesos a la mateixa residència si la persona no presenta factors de vulnerabilitat previs per patir malaltia greu, com malalties cròniques, alteració del sistema immunitari o no té una edat molt avançada.

També podran estar-s'hi si no presenta criteris de gravetat de tipus respiratori, gastrointestinal o neurològic. Amb tot, només podran romandre-hi si són casos en investigació amb símptomes lleus; casos probables o confirmats amb símptomes lleus o probables o confirmats que han necessitat hospitalització i que han rebut l'alta hospitalària però encara requereixen atenció mèdica i mesures d'aïllament.

Entre els requisits mínims per a l'atenció a la residència, disposar d'una habitació individual, amb bona ventilació i que pugui ser dedicada de forma específica per a l'aïllament del cas, amb possibilitat de designar un bany exclusiu del pacient.

L'equip sanitari del centre informarà el pacient i els familiars de la situació i els facilitarà el contacte amb l'equip d'atenció primària per valorar estudi de contactes o informació de suport. A més, caldrà garantir l'absència de contacte o convivència del cas amb persones en condicions de salut que suposin una situació de vulnerabilitat: persones grans, amb discapacitat, amb malalties cròniques, immunodeprimides o embarassades.

La persona amb la malaltia no haurà de rebre visites durant el període d'aïllament i es recomana disposar d'un registre d'entrada i sortida diari de persones que accedeixin a l'habitació.

El personal que prengui les mostres biològiques, atengui casos en investigació, probables o confirmats, o les persones que entrin a l'habitació d'aïllament hauran de portar un equip de protecció individual per prevenir la infecció per microorganismes transmesos per gotes i per contacte que inclogui una bata resistent a líquids, màscara, guants i protecció ocular contra esquitxades.

Pel que fa a la presa de mostres, serà realitzada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i hauran de ser identificades i enviades als laboratoris de referència designats. Per la seva banda, l'equip sanitari residencial (o en el seu defecte l'equip d'atenció primària) organitzarà l'assistència clínica del pacient de la forma que consideri precisa segons criteris clínics. També haurà de vigilar l'estat de salut de la resta dels residents per detectar precoçment l'aparició d'altres possibles casos.

Si les condicions clíniques de la persona empitjoressin o la situació al centre residencial fes insostenible l'atenció adequada del pacient segons el parer de l'equip sanitari, el cas seria derivat a l'hospital.