El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informa que a data d'avui hi ha 104 persones que viuen a residències de gent gran que estan diagnosticats de coronavirus, i 114 residències amb malalts amb simptomatologia o diagnòstic de Covid-19, segons informen els centres residencials de la xarxa pública (públics i privats). Aquestes persones estan aïllades i tractades i la seva atenció segueix els protocols estrictes marcats pel Departament de Salut. A Catalunya hi ha 64.093 persones grans que viuen a places residencials públiques i privades.

El Departament ha establert un sistema de recollida d'informació amb l'objectiu de fer un seguiment de l'impacte del coronavirus a les residències i disposar d'informació actualitzada per avançar-se en la resposta i activar la coordinació amb el Departament de Salut. Aquesta informació és clau per activar la resposta més adequada en funció dels diferents serveis de cada territori, segons Afers Socials.