06 de maig de 2020
06.05.2020
Diari de Girona

Sindicatura detecta contractes irregulars a dit de la ILC dirigida per Borràs a Herrero

L'òrgan fiscalitzador assenyala «fraccionament de la contractació» a cinc adjudicataris entre el 2016 i el 2018

06.05.2020 | 14:11
La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, a la 57a Fira de l'Oli de les Borges Blanques

La Institució de les Lletres Catalanes (ILC) dirigida per la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va adjudicar irregularment a dit dos contractes menors a Isaías Herrero Florensa el 2016 i el 2017, segons un informe de la Sindicatura de Comptes. El Suprem està investigant suposats contractes irregulars a Herrero que, segons la instrucció, sumarien fins a 259.283 euros entre 2013 i 2017. L'informe de la Sindicatura de Comptes ha limitat la investigació als contractes entre el 2016 i el 2018. Borràs va deixar la direcció de la ILC el gener del 2018, per tant ja no dirigia la ILC l'últim any. Segons la Sindicatura, la Institució va fer contractes irregulars a cinc adjudicataris entre el 2016 i el 2018, entre ells Herrero

La Sindicatura de Comptes considera que a cinc contractistes se'ls va adjudicar "contractes menors successius" i que hi ha una "reiteració de l'objecte del contracte". En aquests casos, els imports acumulats són superiors al màxim permès per a contracte menor i, per aquests motius, la Sindicatura conclou que suposen un "fraccionament de la contractació" i un incompliment de la llei de contractes.

En total, la ILC va fer contractes menors entre el 2016 i el 2018 per un import d'1,32 MEUR. Un dels adjudicataris dels contractes menors irregulars respon a les sigles I. H. F que coincideixen amb les de Isaías Herrero Florensa, un programador informàtic amic de Borràs, i un cas que està sent investigat pel Tribunal Suprem. Concretament, segons la Sindicatura, Herrero va rebre dos contractes menors, un el 2016 per al desenvolupament de les àrees del festival nacional de poesia a la web de la ILC per 11.850 euros i un segon, el 2017, per la creació i manteniment de la web Any Bertrana per un import de 16.050 euros.

L'informe també detecta que la ICF va fer tres contractes irregulars a una persona amb les sigles E.F.M. pel mateix concepte, la moderació del Fòrum Ploma què llegeixes. Els tres contractes (2016, 2017 i 2018) sumen un import de 52.560 euros.

Pel que fa a les altres adjudicacions irregulars detectades, un altre contractista respon a les sigles O.P.M i se li van adjudicar el 2016 i el 2017 dos contractes per al comissariat Any Bertrana per un import total de 18.800 euros.

A l'empresa Taleia Cultura se li van fer tres contractes menors irregulars el 2016, el 2017 i el 2018 pel disseny i la gestió Fira Litterarum que sumen 25.913 euros. Finalment, a l'empresa LD Empresa de Limpieza y Desinfección, SA se li ha adjudicat cada any el servei anual de neteja el 2016, el 2017 i el 2018 per uns 7.000 euros cada any.

L'informe de la Sindicatura de Comptes fiscalitza específicament l'exercici del 2018, quan Borràs ja no era directora de la ILC. Aquest any només es van formalitzar contractes menors. Se'n van fer 713 adjudicats directament a 510 adjudicataris per un total de 510.580 euros.

Segons l'apartat de recomanacions de la Sindicatura de Comptes, l'ICF "hauria de revisar les seves necessitats d'adquisició de béns i serveis i tramitar els procediments de contractació adients" i recorda que utilitzar contractes menors suposa una "excepció dels principis de llibertat d'accés a les licitacions i de publicitat".

Una altra de les recomanacions és que la ILC hauria de revisar la gestió dels programes Lletres a les aules i Lletres en viu i adequar la seva tramitació a la normativa vigent. La Sindicatura considera que els pagaments als autors participants a aquests dos programes no són despeses de serveis i subministraments sinó "subvencions concedides a centres participants en els programes que s'han atorgat sense seguir el procediment establert en la normativa de subvencions".

Segons l'informe de la Sindicatura de Comptes, els comptes anuals de la Institució a data de 31 de desembre del 2018 "no expressen la imatge fidel del patrimoni i la situació financera". Ja que, segons assenyala l'informe, el resultat de l'exercici i dels exercicis anteriors "estaven sobrevalorats en 268.703 euros i 759.690 euros respectivament, i el passiu corrent estava infravalorat en 1.028.393 euros".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook