13 de maig de 2020
13.05.2020
Diari de Girona

La Sindicatura veu irregularitats en els comptes del Patronat de Montserrat

Detecta subvencions milionàries sense seguir la normativa, complements salarials irregulars i fraccionaments indeguts de contractes

13.05.2020 | 18:07
La Sindicatura veu irregularitats en els comptes del Patronat de Montserrat

Subvencions per dos milions sense guardar la normativa, complements salarials irregulars i fraccionaments indeguts de contractes són algunes de les irregularitats que la Sindicatura de Comptes ha trobat en els comptes de 2017 del Patronat de la Muntanya de Montserrat.

La Sindicatura de Comptes ha fet públic avui dimecres l'informe sobre la fiscalització de l'exercici de 2017 del Patronat de la Muntanya de Montserrat (PMM), una entitat autònoma de caràcter administratiu de la Generalitat, adscrita a Presidència, que es va crear el 1950 per gestionar el parc natural de Montserrat.

L'informe, el ponent ha estat el síndic Jordi Pons, ha revisat els comptes del PMM de l'exercici 2017 i ha constatat que va tenir uns ingressos de 4,09 milions d'euros i despeses per 4.260.000, i que comptava amb una plantilla formada per un funcionari, 16 treballadors laborals, un gerent i el director del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.

Tot i que el síndic reconeix que "els comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del PMM, observa algunes irregularitats, com un ajust en el romanent de tresoreria i el resultat de l'exercici sobrevalorats en 87.546 i 15.575 euros, respectivament.

Entre altres anomalies, l'informe indica que "l'import de l'increment del complement de gerència amb motiu de les noves competències no va ser aprovat per la Comissió Executiva com corresponia, i es va atorgar amb efectes retroactius a una data anterior a la de l'assignació de les noves competències".

També retreu que no s'acredités "com es va determinar la quantia d'aquest increment" i denuncia que el gerent "percebia una retribució per antiguitat que no li corresponia".

La Sindicatura també ha detectat que el PMM "va abonar al seu personal complements salarials que no s'ajusten a la normativa", i que va registrar despeses per 175.884 euros que, segons l'opinió del síndic, "són subvencions directes atorgades sense seguir el procediment establert per la normativa vigent".

L'informe fa diverses observacions sobre la concessió, gestió i justificació de subvencions a l'Abadia de Montserrat per un total de 2 milions i especifica que "el procediment d'atorgament no es va ajustar a la normativa", que les subvencions no van quedar "correctament justificades" i que es va incomplir la normativa de contractació pública.

Igualment, denuncia que "els objectes dels contractes, imports, dates, tipus de contractes o reiteració de contractes" van incomplir la llei de contractes del sector públic i considera que "hi va haver un fraccionament indegut dels contractes".

El gerent del PMM, Xavier Aparicio, ha explicat a Efe que totes les anomalies detectades per la Sindicatura ja han estat esmenades, i ha al·legat que les subvencions anuals a l'Abadia de Montserrat estan recollides en la llei del Patronat des de 1989 pels serveis que presta el monestir als visitants, des de seguretat, cura de jardins, neteja o recollida selectiva.

Aquesta subvenció de dos milions oscil·la cada any en funció del nombre de visitants a la muntanya, uns 2,7 milions anuals, "i ara hem canviat el procediment utilitzat tota la vida", ha explicat Aparicio, que seguirà les recomanacions de la Sindicatura de signar anualment un conveni de prestació de serveis amb l'Abadia.

Sobre l'antiguitat que la Sindicatura diu que ha cobrat indegudament, Aparicio, gerent de l'PMM des de 1989, al·lega que en les auditories d'anys anteriors la Sindicatura no havia posat objecció als triennis d'antiguitat que cobra com a laboral indefinit, encara que el síndic ho veu com un contracte d'alta direcció sense dret a antiguitat.

Aparicio ha reconegut que el patronat intentava fer contractes menors per evitar els tràmits de licitar i acostumava a fraccionar els contractes i comptar amb empreses del territori i de proximitat.

"Ara hem començat a fer licitacions públiques, que és un procés més pesat i més llarg", ha afirmat Aparicio, que ha recordat que en uns mesos la Sindicatura podrà verificar que han corregit totes les anomalies detectades en el seu informe, entre elles la signatura de contractes amb l'abadia i amb la Generalitat de cessió dels llocs que ocupa el patronat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit