El Govern ha obert aquest dilluns la línia extraordinària d'ajuts per pagar el lloguer de famílies que tenen dificultats econòmiques sobrevingudes com a conseqüència de la pandèmia. Segons informa el Departament de Territori i Sostenibilitat a través d'un comunicat, s'hi destinaran 14,5 milions. L'ajut va dirigit a famílies que tinguin una renda de lloguer més subministraments bàsics igual o superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar. I el lloguer no pot ser superior a 900 euros. Es pagaran un màxim de sis mensualitats i l'import varia segons el lloc de l'habitatge. A Barcelona ciutat i la seva demarcació és de 750 euros. Es pot sol·licitar l'ajut fins al 30 de setembre.

Per als habitatges de les demarcacions de Girona i Tarragona, l'import màxim és de 500 euros; per a la demarcació de Lleida s'ha fixat un import màxim de 450 euros i per a les Terres de l'Ebre, de 350.

L'ajut forma part d'una línia específica de l'Estat per al pagament del lloguer davant l'emergència de la covid-19 i que ha dotat Catalunya amb una partida de més de 14 milions.

Segons la resolució que ha publicat aquest dilluns el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la subvenció s'adreça a famílies arrendatàries que es trobin en situació d'atur, Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO), o que hagin vist reduïda la seva jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua d'ingressos. L'ajut serà directe i s'haurà de destinar o bé a pagar la quota mensual del lloguer o bé a cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat.

Requisits

Pel que fa als requisits, el conjunt d'ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l'ajut, no han de ser superiors a 1.613,52 euros mensuals. Aquest límit màxim s'amplia a 2.151,36 euros mensuals en els casos que un dels membres de la família tingui algun tipus de discapacitat. També s'estableix un topall diferent per a les famílies monoparentals.

Tractant-se d'ajuts finalistes, es concediran per ordre d'entrada de les sol·licituds al registre corresponent, quan aquestes vagin acompanyades de la documentació completa, fins a exhaurir el pressupost.

L'ajut es pot sol·licitar preferentment a través de mitjans electrònics i consultar tota la informació al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. També s'ha posat en funcionament un número d'atenció telefònica específic (900 922 841) per atendre les persones interessades i assessorar-les en com fer el tràmit telemàticament. En el cas que al municipi de residència o al consell comarcal corresponent hi hagi una Oficina Local d'Habitatge que gestioni els ajuts, es facilitarà el seu número de telèfon i la informació sobre una possible atenció presencial quan es truqui al 900 922 841.