Un 44% de les persones que han patit la infecció de la Covid-19 tenen un nivell d'anticossos molt baix i amb poca capacitat neutralitzant, de manera que no queden immunitzades contra el coronavirus, segons les primeres anàlisis d'investigadors de l'IrsiCaixa i l'IRTA-CReSA.

L'estudi dut a terme per l'IrsiCaixa, el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) i el Barcelona Supercomputing Center (BSC), amb el suport de la farmacèutica Grifols, ha analitzat 111 mostres de plasma de persones que han generat anticossos contra la SARS-CoV-2 i que van experimentar diferents nivells de gravetat de la malaltia.

El resultat és que el 44% de les persones amb la Covid-19 lleu o asimptomàtiques desenvolupen pocs anticossos i amb poca capacitat neutralitzant, mentre que les persones hospitalitzades per aquesta malaltia, en canvi, van generar aproximadament 10 vegades més anticossos que els que la van patir de forma lleu.

Els científics que han fet l'estudi han advertit que, segons aquests resultats, donar positiu en un test d'anticossos podria no garantir protecció contra la SARS-CoV-2 i subratllen la necessitat de mantenir les mesures de precaució, higiene, mascaretes i distància física, per evitar noves exposicions al virus.

Els investigadors han analitzat en els laboratoris d'Alt Nivell de Bioseguretat de CReSA amb l'equip de Julia Vergara-Alert i Joaquim Segalés, les dades de 111 mostres de plasma de persones que han generat anticossos contra la SARS-CoV-2 i que van experimentar diferents nivells de gravetat de la malaltia.

Segons els resultats, un 44% dels 29 individus que van patir infecció lleu tenen actualment nivells d'anticossos per sota del límit de detecció fiable.

D'aquests, la meitat no presenten cap activitat neutralitzant i són, des d'aquest punt de vista, indistingibles dels controls no infectats, mentre que el 56% restant, en canvi, han generat anticossos per sobre del llindar.

"Caldrà estudiar el per què d'aquestes diferències, però mentrestant aquests resultats ens indiquen que donar positiu en un test no assegura immunitat enfront del virus", ha advertit Julià Blanco, investigador d'IrsiCaixa i de l'Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol i que lidera des d'IrsiCaixa el projecte de recerca d'una vacuna contra la SARS-CoV-2.

Segons l'estudi, les persones hospitalitzades van generar aproximadament 10 vegades més anticossos neutralitzants que les que van tenir una evolució clínica lleu.

"Probablement això es deu al fet que el seu sistema immunitari ha estat exposat a una quantitat més elevada del virus i això ha fet que reaccioni d'una manera més potent", segons Blanco.

Els investigadors també han constatat que en les persones hospitalitzades la resposta es va generar aproximadament 10 dies després de l'aparició dels símptomes.

Els investigadors han apuntat que, en el cas de les persones que van passar la infecció de manera lleu, la manca d'anticossos podria suggerir que altres factors immunològics han aconseguit controlar la replicació del virus, com la immunitat innata, que és la resposta immunitària genèrica, no específica contra un patogen concret i que no és a llarg termini.

També podria ser per la immunitat cel·lular, que és aquella exercida pels limfòcits T i que pot destruir els patògens residents dins de cèl·lules, on no poden arribar els anticossos.

"Tot això s'ha de continuar investigant, però encara que es demostri que la contenció de la primera infecció fora gràcies a aquests factors, no sabem si seran igual d'eficaços en el cas d'una segona exposició al virus", ha conclòs el director de l'IrsiCaixa, Bonaventura Clotet.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus