El govern català ha acordat aquest dimarts eliminar com a causes genèriques d'exclusió per accedir a la funció pública la celiaquia, la diabetis mellitus, la psoriasi i el VIH.

Per evitar discriminacions per motius de salut en l'accés a la feina i garantir la igualtat d'oportunitats, l'executiu català ha aprovat en la seva reunió d'aquest dimarts "limitar al màxim" les causes mèdiques d'exclusió per l'accés a la funció publica i eliminar les exclusions genèriques per a determinades malalties.

Segons ha informat el Govern, la intenció és "evitar qualsevol discriminació per motiu de salut i garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació pública respectant els principis de mèrit i capacitat".

Amb aquest acord, la Generalitat elimina la celiaquia, la diabetis mellitus, la psoriasi i la infecció per VIH com a causes d'exclusió amb caràcter general en les bases de convocatòria de les proves selectives de personal funcionari, estatutari i laboral.

En el cas dels Mossos d'Esquadra, els bombers, els agents rurals i el personal penitenciari també s'eliminen com a causa d'exclusió genèrica, tot i que es mantenen limitacions per a la diabetis mellitus, la psoriasi i la infecció per VIH en casos concrets que puguin comportar riscos en el desenvolupament de les tasques pròpies del cos específic.

El Govern ha ratificat així l'acord adoptat per unanimitat per la Taula Sectorial de Negociació del passat 17 de febrer per eliminar la discriminació per motius de salut i garantir el dret a la feina.