La Generalitat multarà des d'aquest dijous amb fins a 100 euros les persones de més de sis anys que surtin de casa sense mascareta, fins i tot quan es pugui mantenir la distància de seguretat, si bé segueixen vigents les excepcions que n'eximeixen l'ús quan sigui incompatible, com fer esport o banyar-se a la platja, segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona. La Generalitat ha aprovat aquesta proposta sobre l'obligatorietat de les mascaretes cinc dies després de decretar el tancament perimetral de la comarca del Segrià.

Per què cal portar obligatòriament mascareta?

L'objectiu és evitar nous rebrots de Covid-19. Sobretot ara que preocupa, cada vegada més, la situació del Segrià (Lleida), confinat des de dissabte.

Qui està obligat a portar-la?

Com a norma general, hauran de portar mascareta totes les persones de més de sis anys.

Qui no està obligat a utilitzar-la?

No serà exigible per als qui tinguin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada pel seu ús. Tampoc ho serà per als discapacitats o dependents que no tinguin autonomia per treure-se-la, ni per a aquelles persones amb alteracions de conducta que en facin inviable la utilització.

Ens hem de posar la mascareta als establiments comercials?

Serà obligatori en tots els espais públics interiors i exteriors. «La idea és que tothom surti de casa amb la mascareta posada», segons la consellera de Salut, Alba Vergés.

S'ha de posar a la platja?

«Que tothom surti de casa amb mascareta, no perquè anem a la platja ens la deixem a casa. Hem d'intentar pensar sempre com protegir-nos. Que la premissa sigui que no per anar a la platja ens deixem la mascareta a casa, al revés», ha indicat, i s'ha remès als documents de Preguntes Freqüents que publica la Generalitat a les xarxes socials.

Malgrat això, fins al moment la Generalitat no ha publicat fins a l'hora de publicació d'aquesta notícia cap document sobre Preguntes Freqüents, per la qual cosa l'única concreció l'ha fet, ja a la tarda, el subdirector general de Coordinació de Salut Pública, Xavier Llebaria, qui davant de la insistència dels periodistes ha aclarit que continuarà estant permès anar sense mascareta a la platja. Segons Llebaría, s'ha d'aplicar el «sentit comú» i portar mascareta quan és recomanable i no quan és incompatible, com banyar-se i prendre el sol. En concret, la mascareta s'ha de portar al sortir de casa i fins a entrar a la zona de platja o per passejar per la sorra o anar a un bar del passeig marítim, però no quan s'està prenent el sol o es va a banyar-se al mar.

És obligatori el seu ús a la feina? L'he d'utilitzar en una terrassa a l'aire lliure?

Serà obligatori a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que, entre persones que no mantenen relació o contacte pròxim i habitual, no sigui possible mantenir una distància de seguretat d'1,5 metres.

Què passa a la selectivitat?

Sobre els estudiants que aquests dies s'examinen de selectivitat, el consell interuniversitari de Catalunya ha aprovat un document, a què ha tingut accés Efe, que estipula que els alumnes hauran de portar la mascareta per acudir a l'edifici i en els espais comuns -a excepció dels que tinguin dificultats respiratòries- però que quan estiguin al seu lloc amb tota la gent asseguda i s'hagin repartit les proves se les podran treure mentre contesten si no tenen ningú a un metre i mig. Una vegada fet l'examen, hauran de posar-se la mascareta de nou quan l'entreguin i per sortir de l'aula i mentre es mantinguin dins de l'edifici.

I els nens dels casals?

També en els casals d'estiu els nens i nenes hauran d'acudir amb mascaretes, tot i que, segons Vergés, si fan una activitat incompatible amb el seu ús, la poden no portar.

I per viatjar?

També és obligatori en els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per cable de la Generalitat, tret de si tots els ocupants del vehicle són persones que mantenen una relació i un contacte pròxims de forma molt habitual.

En quines situacions o contextos no és necessari el seu ús?

No serà exigible durant l'exercici físic esportiu a l'aire lliure ni en supòsits de força major o necessitat, o quan per la mateixa naturalesa de les activitats resulti incompatible, d'acord amb les autoritats sanitàries. A més, els passatgers de vaixells i embarcacions no hauran de portar-la quan es trobin dins de la seva cabina i quan, estant a les seves cobertes o espais exteriors, sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat.