L'Institut Català de la Salut (ICS) està implantant un testeig massiu d'anticossos mitjançant tests ràpids en pacients amb sospita diagnòstica de covid-19 no confirmada. Els primers resultats indiquen que un 30% d'aquests han passat la malaltia i han generat anticossos. Els tests s'estan fent a prop de 97.000 persones amb sospita diagnòstica de covid-19 a qui no se'ls va fer la prova PCR en el seu moment. Aquest sistema es va començar a implantar la darrera setmana del juny i durant el juliol s'han fet 6.377 tests. La prova permetrà saber l'estat immunitari del pacient i incorporar les dades al seu historial. Des de l'inici de la pandèmia hi ha registrats 96.886 casos possibles a l'e-CAP, l'eina de registre de l'atenció primària.

La xifra del 30% de persones que han passat la malaltia i ha generat anticossos és "molt similar" a altres estudis immunològics i reforç la fiabilitat de les dades recollides, segons ha informat el Departament de Salut.

En les dades preliminars s'observen diferències importants segons la data dels casos amb sospita. En les setmanes del pic de la pandèmia les xifres de persones amb tests positius s'eleva fins al 40%. L'ICS ha apuntat però que s'ha de tenir en compte la possibilitat que alguns pacients hagin perdut anticossos o que els tinguin a nivells baixos que els tests no els detectin.

Per territoris, Barcelona concentra el 33% dels positius, seguida de l'Àrea Metropolitana Sud (33%), la Catalunya central (31%) i la Metropolitana Nord (31%). En canvi, a Lleida representen un 20%, a l'Alt Pirineu i Aran un 16%, a Girona un 14%, a les Terres de l'Ebre un 14% i a Tarragona un 10%.

Segons el protocol, quan el test surt negatiu els pacients continuaran constant com a possible covid "perquè un resultat negatiu no permet descartar que no s'hagi infectat pel virus". En aquests casos constarà el diagnòstic com a sospita, anotant a la història clínica que els resultats del test han estat negatius.

El procediment comença quan s'ofereix fer el test a totes les persones amb diagnòstic de covid-19, possible o de sospita, que no tenen una prova de laboratori confirmatòria positiva. El Sistema d'Informació dels Serveis d'Atenció Primària (SISAP) proporciona el llistat dels pacients a cada equip de professionals.

Els tests ràpids es distribueixen a cada equip directament de la Central de Logística de Logaritme segons els casos sospitosos a cada CAP. Aquests tests fan servir sang capil·lar i han estat avaluats en diversos laboratoris de microbiologia dels hospitals de l'ICS "amb molt bons resultats".

Des de l'inici de la pandèmia, l'Atenció Primària de l'ICS ha fet més de 300.000 proves PCR. Segons l'ICS, aquestes es van centrar en les residències durant el moment crític de la pandèmia i ara s'ha generalitzat el seu ús, s'han agilitzat els procediments per aconseguir un temps de resposta de 24 hores entre la sospita i la prova i s'han millorat els temps per tenir els resultats.