28 de agost de 2020
28.08.2020
Diari de Girona

La mascareta, obligatòria a l'escola per als infants a partir dels 6 anys

27.08.2020 | 23:09
La mascareta, obligatòria a l'escola per als infants a partir dels 6 anys

Les comunitats autònomes i el Govern espanyol pacten 29 mesures i 5 recomanacions Tancar els centres es planteja només com a «últim recurs»

El Govern espanyol i les comunitats autònomes van acordar ahir l'obligatorietat de portar mascareta a l'escola per tots els alumnes a partir dels 6 anys. Així, les mesures preses ahir per coordinar la tornada a l'escola en la Conferència Sectorial Conjunta que va reunir els ministres d'Educació, Sanitat i Política Territorial amb els consellers autonòmics del ram, van endurir el protocol pres per la Generalitat, que contemplava que la mascareta fos obligatòria a partir de secundària. La conferència va pactar 29 mesures i cinc recomanacions. La ministra d'Educació, Isabel Celaá, va anunciar «un acord total» amb les comunitats autònomes, tot i que posteriorment Illa va explicar que el País Basc es va abstenir.


distància de seguretat

d'un metre i mig


A més de l'obligatorietat de les mascaretes, els alumnes hauran de respectar també la distància de seguretat, que s'estableix en 1,5 metres. També s'hauran de seguir aquestes mesures al menjador i el transport escolar, on les mascaretes seran obligatòries a partir del 6 anys i recomanables per als infants d'entre 3 i 5 anys.

A més, els cursos d'Educació Infantil i el primer cicle de Primària es dividiran en grups estables, que seran grups de convivència. Tot i que s'aposta per fer de forma presencial l'activitat lectiva per a totes les etapes i nivells del sistema, es prioritzarà per als més petits fins a 2n d'ESO. En canvi, per a les activitats no lectives serà preferible fer-les fora del centre. El personal que treballi a l'escola reduirà a l'imprescindible la seva presència al centre i promourà la realització telemàtica de les tasques no lectives.


higiene de mans cinc

vegades al dia


Així mateix, tant infants com professionals hauran de rentar-se les mans cinc vegades al dia. S'hauran de mantenir informades les famílies i donar formació als professionals.

ventilació (10-15

minuts entre classes)


Celaá va destacar també la importància de la ventilació constant de les instal·lacions del centre. Serà necessari ventilar de 10 a 15 minuts entre classes, a més de la neteja i desinfecció dels diferents espais del centre.


Presa de temperatura


A més, es prendrà la temperatura corporal a tot l'alumnat i al personal de forma prèvia a l'inici de la jornada. Si el control de temperatura es fa al centre, aquest disposarà la forma de fer-ho evitant en qualsevol cas les aglomeracions i assegurant el manteniment de la distància mínima interpersonal. El ministre Illa va precisar que seran les comunitats les que decideixin el model de presa de temperatura que faran els centres, especialment als menors: es podrà fer a casa seva per part dels pares o a l'escola.

A l'escola, en bicicleta

o a peu


Les mesures també afectaran al transport escolar. A més d'haver de dur la mascareta i respectar la distància d'un metre i mig de seguretat, es recomanarà que els menors ocupin sempre el mateix lloc al vehicle. Tot i això, el Govern recomana els pares que, sempre que sigui possible, portin els fills a l'escola caminant o en bicicleta.


Responsable de la covid


Així mateix, cada centre designarà una persona que serà la responable de la COVID i haurà d'estar familiaritzada amb els documetns referents a la malaltia. A més, també s'encarregarà de la comunicació i coordinació amb els serveis sanitaris i els serveis de salut de la seva comunitat autònoma. A més, es planteja que existeixi un canal de comunicació entre el centre educatiu, el centre de salut de referència i el servei de prevenció del personal docent. S'informarà també de les actuacions a la comunitat educativa.


diversos escenaris


El Govern considera que el tancament de centres educatius ha de ser l'«últim recurs» en cas de brots en les instal·lacions i proposa a les comunitats autònomes que siguin els serveis de salut pública els que valorin, en última instància, el tancament de col·legis en cas de transmissió comunitària no controlada del coronavirus.

La transmissió comunitària no controlada es considera quan es dona una propagació no controlada en el centre educatiu amb un nombre elevat de casos, segons la Guia d'actuació davant l'aparició de casos de COVID-19 en centres educatius preparada pel Ministeri de Sanitat.

Abans d'arribar al tancament del centre, es plantegen tres escenaris intermitjos. L'escenari 1 d'un brot en una aula es produirà amb tres o més casos en un únic grup de convivència estable o classe. Això suposarà l'aïllament domiciliari dels casos i la quarantena pels contactes del grup de convivència, que suspendrà l'activitat. Si la classe no està organitzada com a grup de convivència, manteniment de l'activitat per als alumnes sense contactes estrets. L'escenari 2 és el de brots en diverses aules sense vincle epidemiològic: tres o més casos en grup de convivència estable o classes sense vincle epidemiològic entre elles. En aquest cas, s'estudiarà la relació existent entre els casos i es valorarà l'adopció de mesures addicionals com l'ampliació del grup/s que ha de guardar quarantena, tancament de classes o línies.

Si els casos tenen vincle epideiològic entrarem a l'escenari 3, en què es plantejaran noves mesures de control. Finalment, si els brots es donen en el context d'una transmissió descontrolada, els serveis de salut pública faran una avaluació de risc per considerar el tancament del centre.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook