Barcelona va començar a multar ahir els vehicles més contaminants que circulaven per la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Les multes, dels 100 als 500 euros en funció de la infracció i el tipus de vehicle, havien d'aplicar-se inicialment a l'abril però la situació d'estat d'alarma i la pandèmia van portar a ajornar les sancions.

Els vehicles afectats per les restriccions de circulació són els que no tenen dret a cap distintiu ambiental de la DGT (0, Eco, C i B) i, per tant, no poden circular per l'àmbit de la ZBE entre les 7 h i les 20 h els dies feiners. Per contra, poden circular per la ZBE sense problema tots els vehicles amb algun tipus d'etiqueta ambiental, independentment de l'horari i dia que ho facin.

A banda, el nou calendari sancionador no afecta a furgonetes i vehicles pesants com camions i autocars sense distintiu ambiental, que gaudiran d'una moratòria de diversos mesos. D'altra banda, també podran gaudir d'una moratòria motos o cotxes d'autònoms amb rendes baixes que utilitzen el vehicle per treballar.

Vehicles vetats

Els vehicles vetats per la ZBE són els cotxes i les motocicletes i ciclomotors als quals no correspon el distintiu ambiental de la DGT. És a dir, cotxes de benzina anteriors a la norma Euro3 (habitualment matriculats abans del 2000) i cotxes dièsel anteriors a la norma Euro4 (habituament matriculats abans del 2005 o 2006). Tampoc tenen dret a distintiu motocicletes i ciclomotors anteriors a la norma Euro 2, en general matriculats abans del 2003.

Multes i lectura de matrícules

Les multes van dels 100 als 500 euros en funció de la infracció però en cas de reincidència poden incrementar un 30% respecte del mínim. Durant l'estiu s'han fet avisos per carta als infractors amb l'objectiu de conscienciar i donar marge d'adaptació abans de començar a multar. En total, els darrers mesos s'han enviat més de 10.000 cartes d'avís als propietaris de vehicles sense distintiu ambiental de la DGT i durant l'estiu s'han tornat a obrir les oficines presencials d'atenció a l'usuari.

D'altra banda, hi ha una sèrie d'exempcions de multa, com en cas de vehicles de persones amb mobilitat reduïda, cotxes de serveis d'emergències o serveis essencials. També n'estan exempts grues, vehicles firaires, unitats mòbils de ràdio o televisió i vehicles laboratori, entre altres. Els vehicles d'autònoms amb rendes baixes i les furgonetes sense etiqueta ambiental podran circular per la Zona de Baixes Emissions fins a l'1 d'abril del 2021.