La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ha fet arribar a la Generalitat un informe que planteja un paquet de mesures, que haurien de quedar recollides en una "llei electoral parcial", per blindar la celebració de les properes eleccions catalanes davant de la pandèmia de la Covid-19.

L'informe, de 57 pàgines i a què ha tingut accés Efe, va ser sol·licitat el passat 3 d'agost pel llavors president de la Generalitat, Quim Torra, que va demanar a la Comissió Jurídica Assessora un dictamen sobre el dret de vot dels catalans a una situació de pandèmia.

Aquestes són les seves conclusions i la trentena de mesures que planteja:

Dret a vot

El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora conclou que el dret de vot, com a dret fonamental, "no es pot prohibir ni limitar per part dels poders públics ni en situacions normals ni tampoc en situacions excepcionals" a causa d'una pandèmia.

Així, en les circumstàncies actuals condicionades per la Covid-19, la Generalitat "ha de fer compatible l'exercici del dret de sufragi i la protecció de la salut pública, amb l'adopció de mesures necessàries i proporcionades que poden afectar la forma o modalitat de l'exercici del dret de vot, sense sacrificar el seu nucli essencial".

Mesures organitzatives

L'informe enumera una sèrie de mesures de tipus organitzatiu que es poden aplicar en actes de campanya electoral i durant la jornada de votació per garantir la seguretat dels col·legis electorals com, per exemple, mesures de senyalització, ventilació, circuits, prioritats d'entrada i sortida de persones vulnerables, cues separades per aquestes persones o limitació d'aforament dels locals.

També es posa l'accent en l'ús de mesures de protecció com mascaretes i guants, recomanació de portar el vot preparat des de casa, limitació de la presència de personal de l'administració en suprimir-se la comunicació de dades provisionals de participació i petició a les candidatures perquè nomenin interventors a les taules, i no apoderats.

Llei electoral parcial

Un altre paquet de mesures requeriria l'aprovació d'una "llei electoral parcial" -Catalunya no té aprovada una llei electoral pròpia i es regeix per la Llei orgànica de règim electoral General-, que podria emparar mesures com la "reserva de franges horàries de votació per electors vulnerables" o en quarantena.

També es podria allargar els horaris de votació, permetre més d'una jornada de votació, interrompre les votacions per a tasques de desinfecció o situar urnes a l'exterior dels col·legis electorals per a determinats electors.

L'informe proposa així mateix establir una nova variant del vot per correu per als electors afectats per un confinament territorial o una quarantena individual posterior a la finalització del termini de sol·licitud del vot per correu.

Peticions a la Junta Electoral Central

La Generalitat, remarca el dictamen, pot proposar a la Junta Electoral Central prorrogar els terminis per sol·licitar el vot per correu i tots els terminis relacionats amb la petició i emissió del vot dels residents absents o temporalment a l'estranger.

També es pot plantejar la sol·licitud telemàtica del vot per correu i la possibilitat d'emetre el vot en el mateix moment en què el personal de Correus porta la documentació a domicili, així com l'aprovació d'un model disponible en línia de sobre i paperetes que pugui ser imprès personalment per cada elector.

Altres administracions

La Generalitat pot instar els ajuntaments i l'Oficina del Cens Electoral a adoptar mesures que permetin augmentar el nombre de taules i col·legis electorals.

Al Govern de l'Estat, pot emplaçar-lo al fet que, d'acord amb les indicacions de la Junta Electoral Central, "habiliti els mecanismes perquè els notaris puguin dur a terme telemàticament els apoderaments a tercers per sol·licitar el vot per correu".

Ajornament o suspensió de les eleccions

Si la pandèmia es descontrola i es considera que el conjunt de mesures és insuficient per garantir el "ple exercici del dret de vot" en un context de seguretat sanitària, la Comissió Jurídica Assessora subratlla que la Generalitat "pot procedir a l'ajornament" o la "suspensió" de les eleccions.

Això, en tot cas, hauria de produir-se "amb l'adequada motivació i amb l'afectació mínima imprescindible de la periodicitat de les eleccions o del deure de celebrar-les".

Unes eleccions que, segons va detallar el president de Parlament, Roger Torrent, seran convocades de manera automàtica pel 14 de febrer si abans no hi ha una investidura -no hi ha cap previsió que es postuli cap candidat viable- per substituir Quim Torra com a president.