L'Audiència de Barcelona ha acordat que el decomís de béns de CDC per valor de 6,6 milions d'euros, entre ells 23 immobles, es destinin al pagament de responsabilitats civils del Palau de la Música, l'Orfeó Català i Hisenda, com a perjudicats per l'espoli, i que la resta es destini a l'Estat. Aquestes 23 seus de l'extinta Convergència estan pendents de taxació i seran subhastades, de la mateixa forma que els 56 béns embargats definitivament als condemnats Fèlix Millet (22), Jordi Montull (5) i Gemma Montull (6).

Així ho ha resolt la secció desena de l'Audiència de Barcelona en un acte en què estima la petició plantejada pel Palau de la Música i l'Orfeó Català, després que la sentència per l'espoli de la institució cultural no precisés a què es destinaria el valor dels béns confiscats a CDC, que va ser condemnada pel cobrament de comissions de la constructora Ferrovial a través de l'entitat a canvi de l'adjudicació d'obra pública.

Fins al moment, l'Audiència de Barcelona ha recuperat més de nou milions d'euros dels condemnats pel cas Palau, uns fons que tenen el seu origen en les consignacions a què van ser obligats en fase d'instrucció i en la venda d'immobles realitzada per ordre del tribunal encarregat de l'execució de la sentència.

Les aportacions

Aquests nou milions els han aportat els saquejadors confessos Millet (5,6 milions) i Montull (828.932 euros), i altres dels condemnats: l'esposa -ja morta- de Millet, Marta Vallès (1,8 milions); Bonoima S. L. (530.525 euros); Mercedes Mir -la dona de Montull- (262.830 euros) i Gemma Montull (128.951 euros). A falta de decidir la destinació de tres d'aquests nou milions, de moment ja han estat rescabalats amb 2,4 milions el Consorci de Palau de la Música, amb 2,5 milions la Fundació Orfeó Català i amb 0,9 milions l'Associació Orfeó Català.