El Govern aprovarà un decret llei per impedir que es penalitzi els treballadors amb les rendes més baixes i amb més precarietat laboral (que han estat o estan en un ERTO, a l'atur o han encadenat diversos contractes). Són treballadors que per aquesta realitat (tenir més d'un pagador) es veuen obligats a fer la declaració de la renda i es poden veure perjudicats. Segons TV3, el decret preveu rebaixar-los l'IRPF a través d'una deducció autonòmica equivalent a la diferència entre la quota íntegra autonòmica i la quota íntegra estatal, quan la diferència sigui positiva. L'executiu preveu que la mesura pot afavorir uns 250.000 treballadors que cobren entre 14.000 i 22.000 euros bruts anuals.

Economia està acabant de tancar els serrells d'un decret llei que té per objectiu ajudar als treballadors amb més precarietat i més perjudicats per l pandèmia de Covid-19. Des del Govern, però, també s'exigeix a l'Estat que prengui «mesures econòmiques concretes» i un «pla de xoc urgent» que ajudi els ciutadans, especialment als més afectats per la crisi. Fa uns dies, el vicepresident del Govern en funcions de president, Pere Aragonès, es va dirigir al president espanyol, Pedro Sánchez, per exigir-li la moratòria dels impostos per als negocis més afectats per les restriccions.

El decret llei del Govern de rebaixa de l'IRPF és aplicable a contribuents amb rendiments íntegres del treball inferiors a 22.000 euros i que, pel fet de tenir més d'un pagador, resulten obligats a presentar la declaració de l'IRPF . Queden exclosos de la normativa aquells contribuents que només perceben pensions i altres prestacions passives com a rendiments del treball perquè la llei ja els eximeix de presentar la declaració.