La presència del virus SARS-CoV-2 ha augmentat a les aigües residuals de Catalunya, en consonància amb l'evolució de la pandèmia. Així ho revelen les dades de la plataforma sarsaigua.icra.cat, que informa de la presència i les oscil·lacions de rastres genètics del virus a les aigües residuals d'entrada de diverses depuradores que sanegen el 80% de l'aigua. L'evolució mostra un augment del nombre d'EDAR en què els gens virals no només són detectables sinó que s'incrementen fins a concentracions elevades. A l'inici del desplegament de la xarxa només es detectaven concentracions elevades en aquelles EDARs que assistien les poblacions de Lleida i Fondarella, coincidint amb el brot de principis de juliol al Segrià i al Pla d'Urgell. Des de mitjans d'agost es va observar clarament l'increment de les concentracions a la majoria d'EDAR de la província de Barcelona, especialment a l'àrea metropolitana, i algunes de les de la província de Girona, especialment en localitats costaneres amb gran afluència de turisme. Les darreres anàlisis, fetes a l'octubre, mostren concentracions elevades en la majoria d'EDAR monitoritzades, fet que indica una circulació «alta i sostinguda» del virus entre la població assistida. Gran part dels nivells estan en la franja vermella, que indica més de 100.000 còpies per litre d'aigua, una alta concentració del virus. El monitoratge s'emmarca en el projecte Xarxa de Vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals i consisteix en la presa de mostres a l'aigua d'entrada de les depuradores, abans que sigui tractada. Posteriorment, es transporten, amb totes les mesures de seguretat, a tres laboratoris vinculats als centres de recerca i tecnològics de referència.