Els hospitals de Catalunya que tracten pacients afectats per infeccions respiratòries agudes, la majoria de les quals causades pel SARS-CoV-2, no han aïllat cap virus gripal fins al 29 de novembre, de manera que la situació de la grip està en nivells basals, per sota dels d´anys anteriors.

Segons la informació recollida per la subdirecció general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de la Generalitat, que comprova cada setmana la situació de la grip per anticipar l´arribada de l´epidèmia anual, durant la setmana del 23 al 29 de novembre es van analitzar 24 mostres de casos sospitosos, dels quals quatre van ser de rinovirus, un SARS-CoV-2 i un adenovirus, però cap del virus gripal.

Segons la subdirecció general, el 87% de les infeccions respiratòries agudes tractades als hospitals durant aquesta setmana han estat per SARS-CoV-2 i la resta per altres virus que afecten les vies respiratòries, però cap de la grip.

Els epidemiòlegs consideren que la taxa d´incidència de la grip actualment a Catalunya es situaria en menys d´un cas per cada 100.000 habitants, segons les dades reportades pels centres d´assistència primària no sentinelles que notifiquen casos susceptibles de ser grip. Per a aquest any, es considerarà epidèmia quan els casos de grip superin 76,2 per cada 100.000 habitants.

El model predictiu amb el qual treballen els especialistes preveu que les taxes d´incidència de la grip es mantinguin en nivells basals almenys durant les dues pròximes setmanes.