La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha confirmat que la Generalitat valorarà una possible restricció per vegueries en funció de l'evolució de les dades de la pandèmia (les actuals limitacions inclouen el cap de setmana vinent). «Aquesta setmana és important d'observació de dades per decidir les decisions a prendre i una que està sobre la taula i que ha sorgit del territori, no només de l'àrea metropolitana de Barcelona, és poder llegir les restriccions de mobilitat en un àmbit no estrictament comarcal, com les vegueries. Està a sobre la taula».

En aquest mapa es pot consultar la vegueria a la qual pertany cada municipi per poder saber fins a on ens podríem desplaçar.