Els catalans tenen una imatge «sobredimensionada» de la immigració. Segons un estudi impulsat per la Fundació Acsar, consideren que la població migrant a Catalunya representa el 29,3% del total, però en realitat és el 16,2%. Amb tot, el treball indica que la ciutadania de Catalunya «no percep la immigració com una problemàtica a resoldre» i mostra que gairebé la meitat de la població considera acceptable el nombre de persones estrangeres residents a Catalunya, segons un comunicat emès ahir. El Baròmetre d'Opinió de l'Observatori dels Migracions a Catalunya ha estat realitzat per l'empresa Takticom, amb la col·laboració de la consultora Instrategies, a partir de 1.006 entrevistes telemàtiques entre l'1 i el 10 de març de 2021.

Segons l'estudi, la major part de la ciutadania catalana accepta relacionar-se de manera quotidiana amb persones d'origen migrant (més del 40% ho fa diàriament) i valora positivament el seu impacte cultural i econòmic.

Generalment, diu el treball, la societat catalana «no responsabilitza a la població migrant dels problemes econòmics» i considera que tant les administracions públiques com la mateixa societat catalana són responsables d'aconseguir una integració. Un 70,8% dels enquestats considera que la immigració augmentarà en els pròxims anys, un 24,7% creu que es mantindrà igual, i un 4,4% pensa que disminuirà; i gairebé tots es mostren favorables a l'arribada de migrants.