Una micrografia electrònica (és a dir, realitzada amb un microscopi) a l'Hospital del Mar de Barcelona mostra el coronavirus en una zona danyada de l'intestí d'un pacient afectat per la covid-19.

La imatge, que ha estat presa pel doctor Josep Lloreta, integrant del Servei de Patologia, permet veure una part del nucli i citoplasma (que envolta el nucli) de les cèl·lules endotelials que recobreixen els vasos sanguinis per dins.

Reproducció i colonització

És principalment al citoplasma d'aquestes cèl·lules on el SARS-CoV-2 es reprodueix i des d'on colonitza la resta de l'organisme. En general, aquests tipus de virus no formen afegits, sinó que més aviat es disposen de manera individual en relació amb el reticle endoplasmàtic rugós de la cèl·lula endotelial.

Aquesta micrografia electrònica, augmentada per 34.000 en relació amb la seva mida original, permet veure diverses partícules víriques amb els traços típics de coronavirus, envoltades per un espai clar.

Aspecte arrodonit

D'altra banda, l'Hospital del Mar de Barcelona també ha mostrat una altra fotografia en què es pot veure l'aspecte arrodonit del coronavirus i la corona de peces d'ancoratge que li dona aquest nom. En aquest sentit, es tracta dels diversos elements que el virus utilitza per tal d'introduir-se a les cèl·lules que té intenció d'infectar.