El Govern ha aprovat destinar 14.623.737 euros per finançar els programes temporals per al reforç del sistema de residències i del personal de les residències tant de gent gran com de persones amb discapacitat, amb l'objectiu d'atendre les necessitats derivades de la pandèmia de la covid-19. Aquests programes, que es van començar a implementar el febrer, han suposat la incorporació de gairebé de 200 professionals en 17 centres públics d'atenció a la gent gran i persones amb discapacitat que gestiona el Govern. Les tasques que desenvolupa el nou personal estan vinculades a l'adopció de mesures per fer front a la crisi sanitària de la covid-19.

En concret, el personal treballa en la implementació de protocols d'actuació en els centres residencials per garantir les mesures de prevenció, les sectoritzacions per prevenir i lluitar contra la propagació de la malaltia entre les persones usuàries i el personal; la instauració d'espais per a confinament i la configuració de les residències públiques com a centres que reben usuaris derivats d'altres serveis.

Aquesta actuació se suma al pla de contingència presentat l'estiu passat pels departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies adreçat al conjunt de centres del país, independentment de la titularitat.