L'Audiència Nacional ha rebutjat la petició de l’Interior que demanava no admetre el recurs d’una ONG contra la «instrucció» sobre les repatriacions al Marroc dels menors a Ceuta, de manera que acorda continuar amb la causa i dona vuit dies de termini a l'associació per a formalitzar la demanda.

La Secció Cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu va prendre aquesta decisió després de rebre l'expedient disciplinari d'Interior, que manifestava que no té cap competència en les repatriacions, ja que és un assumpte de Govern autònom i la Delegació de Govern i demanava la inadmissió del procediment.

Però un decret de la Sala, al qual va tenir accés Efe, estima que «no apreciant-motius en els quals es pugui fonamentar la inadmissió de procediment, és procedent prosseguir en les actuacions» pels tràmits del «Procediment Especial per a la Protecció dels Drets Fonamentals de la Persona».

Així mateix, dona un termini de vuit dies a la Xarxa Espanyola d'Immigració i Ajuda al Refugiat, que va interposar el recurs, perquè pugui formalitzar la demanda una vegada tingui accés a l'expedient complet del Ministeri que l'Audiència li ha de remetre.

En l'escrit que acompanya l'expedient, el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez, insisteix que el document del 10 d’agost «no és una instrucció» i afirma que «la tramitació i resolució dels expedients relatius a la tornada (...) no és competència del Ministeri».