Contractacions irregulars de 20 milions en un sol any, sobresous i desgavell en la comptabilitat. Aquest és el panorama que van detectar entre els anys 2014 a al 2019 la Sindicatura de Comptes i la Intervenció General de la Generalitat al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, l’entitat que gestiona l’atenció a les persones més necessitades a la capital catalana i que està participada per la Generalitat (60%) i l’Ajuntament de Barcelona (el 40%). Passava en plena crisi financera i en plenes retallades i afectava els diners per als més necessitats: menors tutelats, persones amb discapacitat o víctimes de violència masclista. El sindicat CGT va denunciar a l’Oficina Antifrau de Catalunya, ja que considera «molt greu» l’assumpte. Fonts del consorci admeten l’existència d’aquestes males pràctiques, però expliquen que s’han rectificat o estan en vies de corregir-se.

Les principals irregularitats es van detectar el 2014 i el 2015, època en la qual el consorci estava controlat per CiU, segons els informes a què ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. En els anys posteriors, algunes d’aquestes anomalies es van arrossegar. És al maig de 2017 quan l’actual gerent de l’entitat, Joan Uribe, successor de Josep Pera (CiU), rep un primer informe demolidor de la Sindicatura de Comptes, i després un altre, no menys dur, de la Intervenció General de la Generalitat. En els últims temps s’han arribat a corregir anomalies, tot i que encara queda camí per recórrer. «Em vaig trobar amb una administració amb debilitats», afirma Uribe.

L’ajuntament recorda que amb el nomenament d’Uribe «es va posar de manifest la necessitat de fer un pla per regularitzar la situació», però reconeix la «necessitat» d’ampliar la plantilla.

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona és d’un ens públic que s’ocupa dels serveis socials especialitzats a la ciutat que, a la resta de Catalunya, són competència de la Generalitat. Gestiona centres de menors tutelats, pisos per a dones víctimes de violència masclista i els seus fills, residències de persones amb discapacitat i recintes de teràpia ocupacional. El seu president és el conseller o consellera de Drets Socials i el seu vicepresident, el responsable d’aquesta àrea a l’Ajuntament de Barcelona.

Informe demolidor

L’informe de la Sindicatura de Comptes de 2014 fa esment a males pràctiques en la contractació de serveis. En concret, detecta contractes per a la gestió de determinades tasques que es van realitzar sense publicitat, transparència ni concurrència pública. És a dir, a dit.