La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat ha obert una revisió d’ofici per aclarir els sobresous que van cobrar alguns treballadors del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. Els sobresous han estat descoberts després de tres informes de la Intervenció General de la Generalitat durant els anys 2015, 2017 i 2019 i gairebé arriben al milió d’euros. L’Ajuntament de Barcelona assenyala la Generalitat perquè «és qui va establir l’estructura retributiva».