El Tribunal de Comptes ha rebutjat els avals de l’Institut Català de Finances (ICF), utilitzats pels expresidents de la Generalitat Artur Mas i Carles Puigdemont, l’exvicepresident Oriol Junqueras i altres exalts càrrecs de la Generalitat per cobrir els 5,4 milions d’euros que els va imposar la delegada instructora, Esperanza García, en concepte de liquidació provisional per la responsabilitat comptable en què van poder incórrer per despeses vinculades a la internacionalització del procés i l’1-O. Mas, de la mateixa forma que altres encausats, va presentar ahir el seu habitatge familiar com a aval després de retirar-lo de la fiança de responsabilitat civil del 9-N de 2014, pel qual va ser condemnat.

Un total de 28 dels 34 encausats van recórrer a aquests avals i no tenen molt marge. En la seva resolució, ja recorreguda per l’advocat de Mas, Rafael Entrena, la delegada instructora afirma que, «en haver vençut amb excés» el termini per procedir al pagament de la liquidació, procedeix acordar l’embargament dels seus béns. García declara que la garantia habilitada per la Generalitat amb un decret llei no pot emparar «les conductes doloses o marcades per actes realitzats amb negligència o culpa greu».

Són incompatibles, afegeix, amb «els requisits que necessàriament han de concórrer per a declarar la presumpta responsabilitat comptable i que, de manera indiciària, el delegat instructor ha d’apreciar per poder declarar l’existència d’una presumpta responsabilitat comptable i donar lloc a una liquidació provisional positiva» . Només es pot ser presumpte responsable comptable si t’atribueixen actes «realitzats amb negligència o culpa greu» i cap aval de l’Administració pot utilitzar-se per cobrir la responsabilitat de funcionaris o alts càrrecs respecte els que se sospita aquesta actuació.

Cita l’article 36 del Règim Jurídic del Sector Públic, que prohibeix que «es pugui procedir, en cap cas, a donar cobertura pública al patrimoni privat de les persones al servei de l’Administració que haguessin actuat amb dol o culpa o negligència greu en la generació del dany, sigui aquest ocasionat a aquells o a tercers».

Per la seva banda, la Sala de Justícia del Tribunal de Comptes ha avalat la decisió de la delegada instructora de demanar un dictamen a l’Advocacia de l’Estat, que aquesta va evitar, en entendre que el seu pronunciament seria contraproduent. La Sala declara que García perseguia amb això «aconseguir un major encert en l’adopció de la seva resolució» i sol·licitar-lo «s’emmarca entre les diligències que pot realitzar», de manera que «aquesta actuació no va suposar cap infracció que generés indefensió als que hagin comparegut en les actuacions».

En cas de condemna la liquidació provisional, un cop ja ferma, serà retornada a la Generalitat, per tractar-se de l’Administració presumptament perjudicada amb les seves pràctiques. El Tribunal de Comptes ha rebutjat els recursos de tots els encausats.